A SCRUTINY ON THE MORAL DECISION-MAKING ATTITUDES OF THE YOUTH SPORTSPEOPLE IN COMBAT BRANCHES

Pepe Şirin, Özsarı Arif, Pepe Hamdi, Fişekçioğlu Bülent, Pekel Aydın

Abstract


The objective of this study is to scrutinize the changes in the moral decision-making attitudes of the youth sportspeople in the branches of box, wrestling, karate, kickboxing, judo, and taekwondo. The population of the study is constituted by the youth sportspeople in Turkey and the sample group consists of 257 male and 135 female, totally 392, sportspeople doing sports in the youth setups of box, wrestling, karate, kickboxing, judo, and taekwondo in the province of Osmaniye. In acquiring the data, for demographic properties, a personal information form and, for moral decision-making attitudes, “Moral Decision-making Attitudes Scale in Youth Sports” developed by Lee, Whitehead, and Ntoumanis (2007) and adapted to the Turkish culture and examined its test reliability by Gürpınar (2014a) were used. In our study where the level of significance was determined as 0,05, homogeneousness and variances of the data were determined by conducting a descriptive statistics operation; Kruskal Wallis, Man Whitney U tests were used  in determining the changes between groups; and Tamhane’s T2 test was utilized to determine the source of the difference. In our study, no change in the moral decision-making attitudes of the youth sportspeople in combat branches in line with the factor of period of doing sports was observed, while it was determined that the factors of age, gender, branch, and parental education level are effective in the moral decision-making attitudes of sportspeople and that such effects cause statistically significant alterations (p<0. 05). 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


combat sports, youth setup, morality, attitude

References


Akandere M, Baştuğ G, Akdoğan Z, 2009. Erkek maratoncularda sosyal çevre ve ekonomik durumun spora yönelmeye etkisi. Selçuk University Social Sciences Institute Journal 22: 459-466.

Altın M, Özsarı A, 2017. Sporcu eğitim merkezlerinde yatılı olarak eğitim gören sporcuların ahlaki karar alma tutumları. International Cultural and Social Studies Journal 3(1): 133-145.

Arabacı R, 2010. Ambulatory activities in Turkish adults without exercise habits. Turkey’s Clinics J Med.Sci 30 (3): 985-994.

Arnnop PP, Dhanuthai K, Hemprich A, Pausch CN, 2012. Morality, ethics, norm sandresearchmisconduct. Journal of Conservative Dentistry, 15(1): 92–93.

Austin MW, 2010. Sport and moral development. www.psychologytoday.com/blog/ethics-everyone/201006/sports-and-moral-development.

Ayala JF, 2010. The difference of being human: morality. Proceedings of the National Academy of Science 107(2): 9015-9022.

Aydın Z, 2011. Üniversite öğrencilerinin empati becerileri, kişilik özellikleri ve anneden algıladıkları çocuk yetiştirme stilleri ile ahlaki muhakeme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Unpublished Post-graduation Thesis, Istanbul University, Social Sciences Institute.

Avcı A, 2010. Eğitimde şiddet olgusu- lise öğrencilerinde şiddet, saldırganlık ve ahlaki tutum ilişkisi (Küçükçekmece İlçesi Örneği). Unpublished PhD Thesis, Marmara University, Social Sciences Institute, Istanbul.

Cesur S, Küyel N, 2010. Ebeveyn tutumları ve gençlerin ahlaki muhakeme ve ahla¬ki yönelimleri arasındaki ilişkiler. Psychology Studies Journal 29: 65-91.

Clouse B, 2000. Ergenlerde ahlâk gelişimi ve cinsellik. (Translated by Turgay Gündüz). Uludağ University Theology Faculty Journal 9 (9): 1-39.

Çekin A, 2013. Öğretmen adaylarının ahlaki olgunluk düzeyleri. Kastamonu Education Journal, 21 (3): 1035-1048.

Demirtaş K, 2001. Annelerin değerlendirmesine gore çocukların özbakım becerileri ile anne tutumları arasındaki ilişki. Unpublished Post-graduation Thesis. Marmara University, Education Sciences Institute.

Dinç F Z, Sevimli D, Uluöz E, 2011. Ailelerin çocuklarını spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirmelerine ilişkin görüşleri. Sport Sciences, 6(2),93-102.

Dolaşır Tuncel, Büyüköztürk Ş, 2009. Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Physical Training and Sports Sciences Journal 7(4): 159-168.

Erdemli A, 1996. İnsan, Spor ve Olimpizm. Sarmal Publishing House, Istanbul.

Erdemli A, 2002. Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi. E Publications, Istanbul.

Erdemli A, 2008. Spor Yapan İnsan. E Publications, Istanbul.

Erdemli A, 2016. Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi. E Publications, Istanbul.

Gürpınar B, Kurşun S, 2013. Basketbolcuların ve futbolcuların sportmenlik yönelimleri. Mediterranean Journal ofHumanities 3(1): 171-176.

Gürpınar B, 2014. Altyapı sporlarında ahlaki karar alma tutumları ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education and Science Journal 39(176): 405-412.

Gürpınar B, 2014. Cinsiyet, eğitim seviyesi ve spora ait değişkenler açısından ortaokul ve lise’de okuyan sporcu öğrencilerin ahlaki karar alma tutumları. Education and Science Journal, 39(176): 413-424.

Gümüş H, Yetim A, Tortop Y, Işık Ö, 2014. Bireyse temas gerektiren mücadele sporlarından muay-thai ve güreş sporcularının saldırganlık davranışlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Sportive Health and Medicine Sciences Journal, 12(4): 1-13.

Gonçalves EC, Silva M, Cruz J, Torregrosa M, Cumming, PS, 2010. The effect of achievement goals on moral attitudes in young athletes. Journal of Sports Science and Medicine 9: 605 – 611.

Ishak Z, Low FS, Lau LP, 2012. Parenting style as a moderator for students’ Academic achievement. Journal of Science Educational Technology 21(4): 487–493.

Kavussanu M, Roberts CG, 2001. Moral functioning in sport: an achievement goal perspectives. Human Kinetics Journals 23(1):37-54.

Kayapınar FÇ, Temür S, Akcan F, Temür M, 2016. Mücadele sporlarına ilişkin tutum ölçeği geliştirme çalışması. International Sports, Exercise and Practice Science Journal 2(2): 82-88.

Kaya M, Aydın, C, 2011. Üniversite öğrencilerinin dini inanç ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs University Theology Faculty Journal 30: 15-42.

Kaya TC, 2012. Etik değerlerden sapmanın muhasebesi. Organization and Management Sciences Journal 4(2): 19-27.

Kaye MP, Ward KP, 2010. Participant-related differences in high school athlete’s moral behavior. Athletic Insight 12(1): 1-17.

Kurtiç N, 2006. Futbol seyircisini saldırganlığa iten psiko-sosyal nedenler (Sakarya ili Örneği). Unpublished Post-graduation Thesis. Sakarya University, Social Sciences Institute. Sakarya.

Romance TJ, Weiss MR, Bockoven J, 1986. A program to promote moral development through elementary school physical education. Journal of Teaching in Physical Education 5(2): 126-136.

Lucidi F, Zelli A, Mallia L, Nicolais G, Lazuras LN, Hagger MS, 2017. Moral attitudes predict cheating and gamesmanship behaviors among competitive tennis players. Movement Science and Sport Psychology, 8,1-11.

Lee MJ, Whitehead J, Ntoumanis N, 2007. Development of the attitudes to moral decision-making in youth sport questionnaire (AMDYSQ). Psychology of Sport and Exercise, 8(3), 369-392.

Mouratidou K, Goutza S, Chatzopoulos D, 2007. Physical education and moral development: an intervention program metopromote moral reasoning through physical education in high school students. European Physical Education Review, 13(1), 41-56.

Mouratidou K, Chatzopoulos D, Karamavrou S, 2007. Moral development in sport context: utopia or reality. Hellenic Journal of Psychology 4: 163-184

Mouratidou K, 2016. Determinants of athletes’ moral competence: the role of demographic characteristics and sport-related perception. Sport in Society, 20(7), 802-815.

Öngel HB, 1997. Sporda etik değerler açısından doping. Gazi University Physical Training and Sport Sciences Journal 2(2): 73.

Özbey S, Güzel P, 2009. Uzun dönemli olimpik eğitim programlarının incelenmesi. Hacettepe J. of Sport Sciences 20(4), 117–131.

Özyürek A, Şahin FT, 2015. Anne-çocuk ilişkisinin ve baba tutumlarının çocukların ahlâki ve sosyal kural anlayışları üzerine etkisi. Education and Science Journal 40(177): 161-174.

Sarı E, 2007. Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi. Unpublished Post-graduation Thesis, Gazi University, Education Sciences Institute, Ankara.

Sezer U, Ektirici A, Özbal FA, Atlı K, 2015. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi sportmenlik davranışlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. International Sports Sciences Journal, 1(1): 41-52.

Sezen G, 2003. Profesyonel ve amatör futbolcuların fairplay anlayışları üzerine bir çalışma. Unpublished Post-graduation Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.

Shields, D.L.L., Bredemeier, B.J.L. 1995. Character development and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. England.

Şengün M, 2008. Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi. PhD Thesis, OndokuzMayıs University, Social Sciences Institute, Samsun.

Şengün M, 2013. Anne-baba tutumuna gore lise öğrencilerinin ahlâki olgunluk düzeyleri. Hitit University Theology Faculty Journal 12(23): 203-215.

Ponseti, F. J.,Palou, P., Borràs, P. A., Vidal, J., Cantallops, J., Ortega, F., Boixados, M., Sousa, C., Garcia-Calvo, T. and Garcia-Mas, A. (2012). El Cuestionario de Disposición al Engaño en el Deporte (CDED): su aplicación a jóvenes deportistas. Revista de Psicología del Deporte, 21(1), 75-80.

Ponseti, F.J., Cantallops, J., Muntaner-Mas A. 2016. Fair play, cheating and gamesmanship in young basketball teams. Journal of Physical Education &Health 5(8): 29-33.

Tanrıverdi H, 2012. Spor ahlakı ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies. 58: 1071-1093.

Tekin A, Tekin G, Eliöz M, 2011. Kick-boksörlerin çeşitli değişkenlere gore öfke ve saldırganlık düzeylerinin araştırılması. Turkish Kickboxing Federation Sports Sciences Journal 4(1): 34-48.

Tepe H, 1998. Bir felsefe dalı olarak etik. East-West Thinking Journal 1(4):9-24.

Tsai, E., & Fung, L. (2005). Sportspersonship in youth basketball and volleyball players. Athletic Insight, 7(2), 37-46.

Tucker LW, Parks JB, 2001. Effects of gender and sport type on intercollegiate athletes’ perceptions of the legitimacy of aggressive behaviors in sport. Sociology of Sport Journal 18(4): 403-413.

Yetim A, 2005. Sosyoloji ve Spor. Morpa Culture Publications, Istanbul.

Zetaruk, M. N., Violan, M. A., Zurakowski, D., & Micheli, L. J. (2000). Karate Injuries in children and adolescents. Accident Analysis and Prevention. 32, 421- 425.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Pepe Şirin, Özsarı Arif, Pepe Hamdi, Fişekçioğlu Bülent, Pekel Aydın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).