A RESEARCH ON DETERMINING THE FACTORS AFFECTING MOTIVATION TO GO TO PARK GARDEN AND GREEN AREAS

Taner Dağlıoğlu, Adnan Akın, Metin Sürme

Abstract


In modern times, park gardens and green areas are seen as one of the most important leisure time activities. At the same time, parks that are open spaces for common use within the city are indispensable places for the individual in terms of interaction and socialization. However, it has been seen that there is not enough research on park gardens and green areas in Turkey or in other countries. The purpose of this study is to reveal the factors that affect the motivation to go to park gardens and green areas. In order to accomplish this aim, it was applied a survey of 204 individuals selected with easy sampling method. As a result of the research, it is seen that there are four factors: discharge, personal development, quality life and economic situation and sports activities. Looking at the average of the factors, it is seen that discharging has the highest average. This is followed by sports activities and personal development. However, the quality of life and the economic situation are found to have the lowest average.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


leisure time, motivation, park garden and green spaces, recreation

References


Akinlabi Fadamiro, J., & Joseph Adedeji, A. (2014). Recreational experiences in parks and gardens, Ibadan, Nigeria. Journal of Place Management and Development, 7(1), 5-26.

Raadik, J., Cottrell, S. P., Fredman, P., Ritter, P., & Newman, P. (2010). Understanding recreational experience preferences: application at fulufjället national park, Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10(3), 231-247.

Aydemir, S.E., Sancar, C. ve Beyazlı, D.Ş. (2004). Türkiye’de İmar Kurumu, Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı. Trabzon: Akademi Kitabevi.

Broadhurst, R. (2003). Managing Environments for Leisure and Recreation, London: Routledge.

Güneş, A., & Gülgün, B. (2007). İzmir, Buca Gölet ve Buca Yedi Göller Suni Gölet Çevresi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2), 81-91.

Karaküçük, S., Başaran, Z. (1996). Stresle Başaçıkmada Rekreasyon Faktörü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1: (4), 56.

Kılbaş, Ş. (2001). Varoluşçu Eğitim Felsefesi Açısından Eğitsel Etkinlikler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(19), 28.

Kızılaslan, S. (2007). Trabzon Kenti Park ve Bahçelerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Önder, S. (2003). Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. SÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(32), 33.

Özdemir, A. (2009), Katılımcı Kentli Kimliğinin Oluşumunda Kamusal Yeşil Alanların Rolü: Ankara Kent Parkları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 147.

Salihoğlu, T., Türkoğlu, H. (2016). İstanbul’daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme. Planlama, 26(3):205.

Tütüncü, Ö., Kuşluvan, Z. (1997). Çevre Sorunlarının Doğada Rekreasyon Faaliyetlerine Duyulan Gereksinimi Artırıcı Etkisi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2): 9-10.

Uyanık, H. N. (2016). Yeni Kent Kurgusunda Rekreatif Yeşil Alanlar Ve Parklar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.

Yılmaz, C., Aydın, İ., Pehlivanoğlu, K., (2012). Akademik Personelin Rekreasyon Eğilimleri. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12 – 15 Nisan, Kemer, Antalya.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1180

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Taner Dağlıoglua, Adnan Akına, Metin Sürmea

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).