DETERMINING EXPECTATIONS AND BEGINNING FACTORS WHICH AFFECT 13-14 YEAR-OLD CHILDREN WHO PERFORM BELT WRESTLING TO START DOING SPORTS: FIELD WORK

Sengul Demiral, Ali Demir

Abstract


The fact that individuals meet sports from early years is an important determinant of their future behaviours and attitudes towards sports. Individual’s meeting sports and their expectations are among some of the important factors in the development of sports and spreading to the masses. The aim of this work in this context is that it aimed to determine the views and expectation of children's tendency towards belt wrestling. The aim was to create resource and contribute to the teachers working in this area by determining expectations for the factors, anticipations and development of 13-14 age group of male-female children who are doing traditional belt wrestling in Turkey. In the qualitatively designed study, a semi-structured interview technique was used to collect data. Individual interviews were conducted with the children and interviews were recorded as voice recordings. A content analysis was carried out for analysis of data. The data have been edited and interpreted in categories. The data was obtained through an interview (voice recording). Interview content was created by getting an expert’s opinions. The universe of the workshop was performed with male and female children aged between 13 and 14 who participated in the 2017 Belt Wrestling Pre-Cadets Turkey Championship, a sportsman from the Traditional Sports Federation Belt Wrestling. As a result of the study, it was determined that the children were firstly directed by the families to the sport and they have do judo sports primarily in parallel with the belt wrestling. It has been considered that the results obtained will create resources for strategic planning while determining sportive performance road maps by creating resources for trainers and athletes who are trained in this field, and for introducing, development and spreading traditional sports towards the masses, for providing criss cross in different sports disciplines, for using criss cross as trigger factor in development of traditional sports, for federations, club managers and trainers about meeting determined expectations for increase the number of elite athletes, as well. It has been thought that identifying similarities of traditional sports to the other Olympic sports, and carrying out joint projects with these federations will be effective for traditional sports to be carried into future and continuation of its sustainability. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


belt wrestling, sports expectations, encouraging sports elements, strategic planning, traditional sports

References


Aslan, M. F., ve Başaran, Z. (2002). Kocaeli Bölgesi İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Spora Yönelmelerinde Ailenin, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Çevrenin Etkileri. 7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-28.

Aydoğan, Y., Özyürek, A., ve Akduman, G. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4), s: 595-607.

Bayraktar, B ve Sunay, H. (2007). Türkiye’de Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Spora Başlamasına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, s: 63-72.

Coşan, F. ve Demir, A.(2000). Türk çocuklarının fiziki uygunluk normları (No:2), İstanbul olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme kurulu eğitim yayınları,

Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), s: 95-107.

Demiral, Ş. (2017). Planning and Implementation of Training to Win Performance by Visually Impaired of Study Case. Noble International Journal of Social Sciences Research, Vol. 2, No. 7.

Demiral, Ş. (2009). The study on the analysis of the feelings and the expectations of the families towards judo sports of who’s children perform judo. The Internatıonal Assocıatıon of Judo Researcher. 6th International Science Of Judo Symposium, Rotterdam, The Netherlands.

Demiral, Ş., Demir, A., Erdemir. İ. ve diğer. (2007). Talent İdentification Of The Women Judoists. Annals of the 5 The International Judo Federation World Research Symposium Federatıon International De Judo Internatıonal Judo Federatıon .s:23, 25 Th World Judo Champıonshıp September, 12, Rıo De Janeıro – Brazıl.

Demiral. Ş. (2015). Motor Development with Judo. St. Kliment Ohridski University Press. Turkey_at_the_Beginning_of_21st_Century New Perspective. S:716-733.

Dülgerbaki, T.(2005). Eski Türklerde uygulanan serbest zaman etkinlikleri ve spor. Editör: Gazanfer Kemal Gül, Kocaeli gazetesi matbaası.

Ekici, S., Çolakoğlu, T. ve Bayraktar, A. (2011). Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu Spora Yönelme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 2, s: 110-119.

Ersoy, A. (2012). The Development, Cultural Rıtuals Of Turkısh Oıl Wrestlıng and The Transmıssıon Of Mystıc Atmosphere In Practıce. International Journal of Academic Research, 4(3), s: 1-3.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (2010). Sporcu eğitim merkezlerindeki sporcuların sağlık ve performans profilleri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yayınları.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı (2005). Olimpiyatlar için sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirme projesi, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı yayınları.

Görüşme; Faruk Şolpan. (2017). Adıyaman Geleneksel Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası.

Güven, Ö ve Öncü, A. G. E. (2006). Beden eğitimi ve spora katılımda aile faktörü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt:3, Sayı:10, s:81-90

Güven, Ö. (1999). Türklerde Spor ve Kültür. Atatürk kültür merkezi başkanlığı yayınları (no: 172), s: 55-63.

Güven., Ö. ve Sağım., O. (2017). Türklerde Kuşak Güreşi. Türk Güreş Vakfı (Sayı:1), s:55-63

http://etnosporfestivali.com/sporlar/kusak-guresi/#!. Erişim: 18/07/2017

https://gsdf.gov.tr/tr/spor/kusak-guresi (Erişim: 25/06/2017:01:10)

https://gsdf.gov.tr/tr/spor/kusak-guresi/tarihce (Erişim: 25/06/2017:01:10) .

Karahüseyinoğlu, M. F. (2008). Defınıng The Profile Of The Tradıtıonal Turkısh Sport Publıc Opınıon. Sport Sciences, 3(2), s: 67-72.

Kotan, Ç., Hergüner, G ve Yaman, Ç. (2009). İlköğretim Okullarında Okuyan Sporcu Öğrencilerin Spor Yapmalarında Okul ve Aile Faktörünün Etkisi (Sakarya İl Örneği).Cilt 3, Sayı 1 /9.

Mengütay, S., Demir, A ve Çoşan, F. (2009). Olimpiyatlar için sporcu kaynağı projesi temel spor eğitimi (Türkiye’de çocukların spora yönlendirilmesinde uygulama modeli) (no:2)., İstanbul olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme kurulu eğitim yayınları

Öztek, İ. (2014). Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu (DAGGSF) kurallar, Hatay Belediyesi kültür yayınları.

Öztek, İ. (2013). Aba Güreşi, Antakya Belediyesi kültür yayınları.

Sunay, H ve Saracaloğlu, A. S. (2003). Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten unsurlar. Spor metre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,1(1), s:47.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1243

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Sengul Demiral, Ali Demir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).