THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING HABITS, PHYSICAL ACTIVITY AND SOCIO-ECONOMIC LEVEL IN CHILDREN

Dursun Güler

Abstract


The purpose of this study is to determine the socio-economic status of children between the ages of 16 and 18 in the secondary education institutions in the city of Amasya in relation to physical activity. High school in the center of Amasya to investigate 1,2,3, a total of 1000 volunteers, 500 girls and 500 boys participated in the study. Socio-Economic Structure and Physical Activity Level Questionnaire Form were used as instruments for collecting data. In the analysis of the data, Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between parental education, parental occupation, family income level, children's eating habits, presence of physical activity, and physical activity coverage. As a result of the evaluation, it was observed that there was physical activity between mother and father education, parental occupation, family income level and linear relationship with the number of daily meals (P <0,05) and inverse relationship with physical activity extent (P <0,05) . As a result, it can be said that as maternal and paternal education and family income increase, as the occupation of parents increases to the highest level, children have physical activity and increased daily meals, but the duration of physical activity decreases.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


socio-economic level, physical activity, eating habits, children

Full Text:

PDF

References


Albayrak, Y. (1998), 14-35 Yaş Arasındaki Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyi, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.

Arabacı, R., Çankaya, C., (2007), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1), 1-15

Astrand, P, O. and Rodahl, K. (1986), Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise. Mc Graw Hill Book Company. New York: Mc-Graw – Hill, 3. Edition. Chapter 8-9, 237-273.

Bayrakçı Tunay V., (2008)3 Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite, Klasmat Matbaacılık, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Bayraktar, B. ve Kurtoğlu, M. (2009). Sporda Performans Etkili Faktörler, Değerlendirilmesi ve Artırılması, Klinik Gelişim Dergisi Cilt:22, No:1 Sf: 16-24.

Baysal, A., (2003), Sosyal Eşitsizliklerin Beslenmeye Etkisi, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25(4), Özel Eki

Çekiç, S., Özbar, N., Küçük Yetgin, M. (2010). İlköğretim Öğrencilerinde (11-12 Yaş Grubu) Fiziksel Aktivite Düzeyinin Sosyo Ekonomik Düzey İle İlişkilendirilmesi, 11th International Sports Sciences Congress, 10 To 12 October 2010, Antalya.

Chae-Hee Park, PhD, (2008) Physical Activity Guidelines for Americans: What They Mean for Older Adults. Human Kinetics;(Internet) (Cited 10.06.2013)

Dinçer, M. Kolaşin, G.(2009) ‘Çalışan Annelerin Çocukları Daha Başarılı’ Bahçeşehir Üniversitesi Politika Notu 9/02

Dükkancı, Y. (2008) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Goslin, B.R. and Burden, S.B. (1986). Physical Fitness of South African School Children, J. Sports Med., 26, 128-136,.

Güler, D. ve Günay, M. (2004). Çocuklarda Sosyo-Ekonomik Düzeyin Fiziksel Uygunluğa Etkisinin AAHPERD Fiziksel Uygunluk Test Bataryası İle Değerlendirilmesi, GÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 11–23

Gündoğdu, C. Bingöl, H. Mutlutürk,N. Türkmen, M. (2011), Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Sosyo Ekonomik Durumları ile Bu Branşa Katılım Nedenlerinin Araştırılması, C .B.Ü ,BESBD 2010;5(3):119-125

Gür, H. (2000) “Çocuklarda fiziksel aktivitenin yeri ve önemi”. 41.Ulusal Pediatri Kongresi, Bursa.

Koçak, S., Harris, M.B., İşler, A.K., Çiçek, Ş. (2002), Physical Activity Level, Sport Participation and Parental Education Level in Turkish Junior School Students, Pediatr. Exerc. Sci., 14:147-154

Öktem, F. Yavrucuoğlu, H. Türedi, A. Tunç,B. 2005, Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının Hematolojik Parametreler ve Eser Elementler Üzerine Etkisi, S.D.Ü Tıp Fak. Der.12(1)/ 6-10

Öztürk M., (2005), Üniversitede Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin Geçerliliği Ve Güvenirliği Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Stephens, T., Caspersen, C.J. (1994), The Demograpy of Physical Activity, Fitness and Health, International Proceedings and Consensus Statement, Human Kinetics, Illinois.

Tekelioğlu, A. (1999) Devlet Okulu ve Özel Okulda Okuyan 11-13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Fiziksel Uygunlukları, Doktora Tezi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Ensitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD, Ankara.

Yan, Y. (2007). 10-13 Yaş Çocularda, Sosyo-Ekonomik Yapının Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Düzeyine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, İstanbul

Ünal, H., Ekici, S., Geri, S. (2012), Alt Sosyo-ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin Çocuklarına Spor Yaptırma Düşüncelerinin İncelenmesi, Spor Yönetim ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt:7 Sayı:1.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1589

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Dursun Güler

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).