REASONS AND EXPECTATIONS OF 15-24 YEARS OLD INDIVIDUALS WITH VISUAL DISABILITY STARTING SPORTS

İbrahim Dalbudak

Abstract


This study was conducted on a total of 139 visually impaired athletes with different visual acuity, 15-18 aged, to define their reasons for starting sports and expectations from sports. The principle of voluntariness was taken into consideration. According to the participants’ gender, disability status, branches of sports, marital status, age groups, education levels, level of income, and visual acuity, the analysis on the reasons and expectations of individuals with visual disability starting sports between the ages of 15-18 were analyzed. “The Scale of Reasons for Starting Sports and Expectations from Sports” was used as a data collection tool in the study. In this study in which analysis on reasons of starting sports and expectations from sports were done; SPSS 22.00 program, used in quantitative study, was used in this study, the data are summarized by giving percentage and frequency tables. In this study, Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 0.857. In conclusion, in this study, the reasons for starting sports and expectations from sports of 15-18 aged individuals with a visual disability were analyzed. In this sense, this study is important in terms of examining the effects of sports on disabled people and attracting attention to other individuals with disabilities. In addition, it is recommended that a new study should be carried out to evaluate the reasons for determining the reasons for starting sports and expectations from sports of other individuals with disabilities.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


15-18 aged individuals with visual disability, athlete, reasons for starting sports, expectations from sports

Full Text:

PDF

References


Akdenk, M, & Ağaoğlu, S. A., & İmamoğlu, O. (1995). Türkiye’de Engelliler İçin Uygulamalı Spor Eğitimi Modeli.

Atay, M. (1995). Engelli Bireylerde Benlik Gelişiminde Spor Etkinliklerinin Önemi, Uluslararası Engellilerde Spor Eğitimi Sempozyumu, G.S.G.M. Spor Eğitimi Daire Başkanlığı, Antalya

Aracı, H. (2001), Öğretmen ve Öğrenciler için Okullarda Beden Eğitimi, Nobel Yayınevi, (6-7).

Barnes, C. (1998). The social model of disability: A sociological phenomenon ignored by sociologists. London: Cassell.

Bayraktar, B., & Suna, H. (2007). Türkiye’de Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Spora Başlamasına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (63-72).

Bayraktar, B., & Sunay, H. (2004). Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Voleybol Sporuna Yönlenmelerine Neden Olan Unsurlar İle Beklentileri. 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kitapçığı, (78), Antalya.

Dalbudak, İ. (2012). 13-15 Yaş Arası Görme Engelli Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (103-104). İzmir.

Ergun, N., & Algun, C., & Dolunay, N. (1990). Engellilerde Spor Yaklaşımı, Spor Şurası Bildirileri, Gençlik ve Spor Genel Müd . Yayınları, Ankara.

IBSA. (2006). Capable of Everything. International Blind Sports Federation, Madrid, Spain, (35-59).

Hargreaves, J. (2000). Heroines of sport: The politics of difference and identity. London: Routledge.

Kabasakal, K. (2007). Zihinsel Engellilik, Zihinsel, Ruhsal, Duygusal Engellilik, Lokomotif Medya, Konya.

Kınalı, G. (2003). Zihin Engellilerde Beden - Resim -Müzik Eğitimi, Farklı Gelişen Çocuklar, (Ed: Kulaksızoğlu A.), Epsilon Yayınları, İstanbul.

Savucu, Y., & Sirmen, B., & İnal, S., & Karahan, M., & Erdemir, İ. (2006). Zihinsel Engelli Bireylerde Basketbol Antrenmanının Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(2) .

Şimşek, D., Gökdemir, K. (2006). “Ortaöğretimde Atletizm Yapan Sporcu Öğrencilerin Atletizm Branşına Yönelme Nedenleri ve Beklentileri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (3) 83-90.

Özer, D. (2001). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Özoğlu, S. C. (1997). Spor Psikolojisi ve Gelişmeler, I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, Bağırgan Yayımevi, (Vol. 52).

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA), (1999). 1. Özürlüler Şurası: Çağdas Toplum, Çağdaş Yaşam ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA), Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (2002). Türkiye Özürlüler Araştırması – Turkey Disability Survey. 21(4). Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.

Özyürek, M., (1995). Görme Yetersizliği Olan Çocuğu Bağımsızlığa Hazırlamak İçin Ana-Baba Rehberi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.

Sunay, H., & Saracaloğlu, S. (2003). Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri İle Spora Yönelten Unsurlar’’ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, (43).

Şimşek, D.(2005). Orta Öğretimde Atletizm Yapan Sporcu Öğrencilerin Atletizm Branşına Yönelme Nedenleri ve Beklentileri’’, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Turnbull, H. R. & Turnbull, A., & Shank, M., & Smith, S. J. (2004). Exceptional Lives Special Education in Today’s Schools. Pearson Press, Boston.

World Healt Organization (WHO). 2013). Visual impairment and blindness. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en.

World Healt Organization (WHO). (2016). Disability and health. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2611

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 İbrahim Dalbudak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).