THE EFFECT OF CONDUCTING SPORTS ON IMAGERY AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

Selmani Abiş, Coşkun Yılmaz, Mehmet Abiş

Abstract


Our study aim is the study the effect of doing sports on imagery and trait anxiety in university students. The relational scanning model was used in this study, which examined the imagery and trait anxiety relationship of university students who do sports and those who do not. The universe of the research; while creating OMU, 371 active students participated in the sample group in the 2019-2020 academic year. The participants were administered a personal information form (6) developed by the researchers, the imagery Inventory developed by Hall, Mack, Paivio, and Hausenblas (1998), and the Trait Anxiety Scale (20) developed by Spielberger, Goursuch, and Lushene (1970). Gender was found to affect the imagery sub-dimensions (p <0.05) and trait anxiety (p = 0.007). While doing sports had no effect on imagery (p> 0.05), it was observed that it affected trait anxiety (p = 0.003). Alcohol use had no effect on imagery and trait anxiety (p> 0.05). While smoking affected the general motivation (p = 0.05) in the imagination levels, it did not affect the other imagery states and trait anxiety (p> 0.05). While it affected the cognitive (p = 0.004) and motivational specific (p = 0.008) sub-dimensions at imagination levels with age, it did not affect the general motivation and mastery sub-dimensions (p> 0.05). Age had an effect on trait anxiety levels (p = 0.04). It has been found that gender and age affect imagery and trait anxiety. It has been found that alcohol and cigarette use did not affect it. While doing sports has no effect on imagery, it has been found that it affects trait anxiety.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


sport; imagery, trait anxiety

Full Text:

PDF

References


Andersen, M. B. (2000). Doing sport psycologhy. United States: Human Kinetics, s. 83.

Başaran, M. H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A. & Taşkın, A. K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1),541.

Develi E. (2006). Konya’da ilköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinin Sürekli Kaygı Durumlarının incelenmesi, Selçuk University, Master Thesis, Konya.

Engür, M. (2002). Elit Sporcularda Başarı Motivasyonun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi, Ege University, Master Thesis, İzmir.

Gümüş, M. (2002). Profesyonel futbol takımlarında puan sıralamasına göre durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Sakarya University, Master Thesis, Sakarya.

Güvendi, B. (2015). Elit akademi ligi futbolcularında imgeleme ve kaygı ilişkisinin incelenmesi. Gazi University, Master Thesis, Ankara.

Güvendi, B., Bilgin, U. (2016). Elit akademi ligi futbolcularında imgeleme ve kaygı ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi,7:69-70.

Hall C. R., Rodgers W., Barr K. A. (1990). The Use of Imagery by Athletes in Selected Sports. International Journal of Sport Psychology, 4(1), 1-10.

Hall, C. R., Mack, D., Paivio, A., Hausenblas, H. (1998). Imagery use by athletes: Development of the sport imagery questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29,73-89.

Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kartal, Z., Güvendi, B., Türksoy, A. & Altıncı, E. E. (2017). Takım sporcularının imgeleme kullanımları ile başarı motivasyonları arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), s. 47-48

Kaya, F. (2010). Performans için imgeleme, http://performansgelistirme.blogspot.com.tr, Erişim Tarihi: 28.12.2020.

Kızıldağ, E. (2007). Farklı spor branşlarındaki sporcuların imgeleme biçimleri. Mersin University, Master Thesis, Mersin.

Kızıldağ E., Tiryaki M. Ş. (2012). Sporda imgeleme envanterinin türk sporcular için uyarlanması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23 (1), 13–23.

Munzert, J., Krüger, B. (2013). Motor and Visual Imagery in Sports, Multisensory Imagery, s. 334-335.

Morris, T., Spittle M., Watt P. A. (2005). Imagery in sport. Human Kinetics. s. 225.

Paivio, A. (1985). Cognitive and motivational functions of imagery in human performance. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 10(4), 22- 28.

Parker, J. K., Lovell, G. P. (2012). Age differences in the vividness of youth sport performers’ imagery ability. J Imagery Res Sport Phys Activ. 7(1), 1-13.

Spielberger, C. D., Goursuch, R. L., Lushene, R. E. (1970). Manual for state-trait anxiety ınventory. California: Consulting Psych-Press.

Öner, N. (1997). Durumluluk sürekli kaygı envanterinin türk toplumunda geçerliliği. Doçentlik Tezi, Hacettepe University, Ankara.

Öğüt, F. (2000). Sosyal Uyum ile Sürekli Kaygı Arasındaki ilişki, Kocaeli University, Master Thesis, Kocaeli.

Öğüt, R. (2004). Sporda Sürekli Kaygı Düzeyi ile Benlik Saygısının Karşılaştırılması, Ege University, Master Thesis, İzmir.

Özbekçi, F. (1989). Farklı Spor Dallarında Yaşanan Müsabaka Stres Düzeylerinin Araştırılması, Marmara University, Master Thesis, İstanbul.

Özdemir, N., Yalçın, S., Kariptaş, E. (2019). Demografik Özellikler ve Sigara İçme Durumu Açısından Gebelerin Doğum Öncesi ve Sonrası Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2(3), 34–45

Özerkan, K. N. (2004). Spor psikolojisine giriş temel kavramlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım (1. Baskı), s. 81, 82, 122.

Özgül, F. (2003). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinde Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri, Cumhuriyet University, Master Thesis, Sivas.

Tekin, M. (2018). Okçuların imgeleme becerileri ile dikkat ve performans düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Aydın Adnan Menderes University, Master Thesis, s: 31-44-46, Aydın.

Turhan, E., İnandı, T., Özer, C., Akoğlu, S. Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı, Şiddet ve Bazı Psikolojik Özellikler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2011:9(1):33-44.

Weinberger, R. S., Gould, D. Spor ve egzersiz psikolojisinin temelleri. Human Kinetics, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 6. Baskı, 2015;77-302.

White, A., Hardy, C. (1998). An in-depth analysis of the uses of imagery by high-level slalom canoeists and artistic gymnasts. The Sport Psychologist, 12, 387-403.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v6i12.3724

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Selmani Abiş, Coşkun Yılmaz, Mehmet Abiş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).