Author Details

Thanh, Nguyen Duc, Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam

  • Vol 7, No 1 (2021) - Articles
    BUILDING CRITERION FOR EVALUATING AND CLASSIFYING STUDENTS' PHYSICAL FITNESS HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNICAL AND EDUCATION, VIETNAM / XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI THỂ CHẤT SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT VÀ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Abstract  PDF