DETERMINATION OF METAPHORIC PERCEPTIONS OF GERMAN TEACHER CANDIDATES IN THE TURKEY TOWARDS GERMAN READING AND WRITING SKILLS

Fatma Karaman

Abstract


The first stage in the learning process is the perception of the learning input by the student. This perception, which develops due to many factors in the learning process, has also great importance in skill acquisition. Therefore, the perception of basic language skills by the students, determining how the students make sense of the skills may contribute to foreign language teaching. In this context, the aim of this study is to determine the perceptions of prospective German teachers about reading and writing skills that enable the use of language. Phenomenology pattern was used in the study. The research data were collected through a form prepared by the researcher. The form contains two sentences that should be completed in order to determine the metaphoric perceptions and reasons of the candidates. The data obtained were evaluated by content analysis. Each skill was analyzed separately. In the study, under 58 metaphors related to reading skills, ten categories were developed: “development, vocabulary learning, opening to different worlds, giving pleasure, being difficult to understand, removing from context, working the brain, requiring continuity, developing pronunciation, being important”. Eleven categories have been developed under 61 metaphors for writing skills. “being difficult, giving importance to grammar, giving pleasure as you succeed, creativity, freedom, creating integrity, requiring a lot of labor, being the most important, being the easiest way to express thoughts, being permanent, new things learning”.

 

Öğrenme sürecindeki ilk aşama öğrenme girdisinin öğrenci tarafından algılanmasıdır. Öğrenme sürecinde birçok faktöre bağlı olarak gelişen bu algı, beceri ediniminde de büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla öğrenciler tarafından temel dil becerilerinin algılanma biçimi, öğrencilerin becerileri nasıl anlamlandırdıklarının belirlenmesi yabancı dil öğretimine katkı sağlayabilecektir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının dilin kullanımını sağlayan okuma ve yazma becerilerine ilişkin algılarını belirlemektir. Çalışmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Formda adayların becerilere ilişkin metaforik algılarını ve gerekçelerini belirlemek amacıyla tamamlanması gereken iki cümle yer almaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Her bir beceri için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. Çalışmada okuma becerisine ilişkin 58 metafor altında “gelişme, kelime öğrenme, farklı dünyalara açılmak, zevk vermek, anlaması güç olması, bağlamdan çıkarma, beyni çalıştırma, süreklilik gerektirmesi, telaffuz geliştirme, önemli olması” olmak üzere on kategori; yazma becerisine ilişkin 61 metafor altında “zor olması, dilbilgisine önem verme, başardıkça zevk vermesi, yaratıcılık, özgürlük, bütünlük oluşturma, çok emek gerektirmesi, en önemli olması, düşünceleri dile getirmenin en kolay yolu, kalıcı olması, yeni şeyler öğrenme” olmak üzere on bir kategori geliştirilmiştir.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


reading skills, writing skills, teaching German, metaphoric perception, German teacher candidates / okuma becerisi, yazma becerisi, Almanca öğretimi, metaforik algı, Almanca öğretmen adayları

Full Text:

PDF

References


Aslan, Ş. (2018). Research Methods in Social Sciences, Konya: Eğitim Publisher.

Aydın, G. & Baysan, S. (2018). Perceptions of Postgraduate Students on Academic Writing Skills: A metaphor analysis study, Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 212-238. Redrieved from: https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/946/381

Baş, T. & Akturan, U. (2013). Qualitative Research Methods, 2nd Edition, Ankara: Seçkin Publisher.

Bozpolat, E. (2015). Metaphorical Perception of Turkish Teacher Candidates on Four Basic Language Skills, Turkish Studies, 10(11), 313-340, doi 10.7827/TurkishStudies.8552

Çevik Ceran, D. (2015). The Level of Understanding Concepts and Misconception Related to Writing of Turkish Language Preservice Teachers, International Journal of Language Academy, 3(3), 149-166. http://dx.doi.org/10.18033/ijla.245

Güneş, F. (2013). Turkish Teaching Approaches and Models, Ankara: Pegem Publisher.

Güney, N. (2016). Perspectives of Teachers Regarding Writing Education, International Journal of Turkish Literature Culture Education, 5(2), 970-985. Retrieved from: http://www.tekedergisi.com/Makaleler/2080914898_25g%C3%BCney.pdf

Graf, G. (2014). Theory and Practice of Competence-oriented German Lessons, Hohengehren: Schneider Publisher.

Johnson, A. P. (2018). Teaching Reading and Writing (Ed. Benzer, A.), Ankara: Pegem Publisher.

Hallet W. & Königs, F. (2010). Handbook of Foreign Language Didactics, Seelze: Klett Publisher.

Huneke, H. W. (2010) Paperback of German Lessons, 1nd Edition, Hohengehren: Schneider Publisher.

Kana, F. & Yıldırım, G. (2018). The Perceptions of Pre-service Turkish Teachers 'Writing

Education, The Journal of Social Science, 5(28), 269-280. Retrieved from: http://sobider.com/files/sobider_makaleler/448271382_4453%20Fatih%20KANA.pdf

Kurtuluş, K.(2010). Research Methods İstanbul: Türkmen Publisher.

Lutjeharms, M. & Schmidt, C. (2010). Reading Skills, Tübingen: Gunter Narr Publisher.

MEB, Regulation on Foreign Language Education and Teaching, Retrieved from: meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/24095930_doc05358120170424100528.pdf

Miles, M.B.& Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Özbek, Y. (2005), Post-Modernism and Reception Aesthetics, Konya: Çizgi Publisher.

Saban, A.(2008). Primary School Teachers’ and Their Students’ Mental Images about the Concept of Knowledge, Elementary Education Online, 7, 7(2), 421-455. Retrieved from: file:///C:/Users/PRO/Downloads/1823-1690-1-PB.pdf.

Tiryaki, E. N. & Demir, A. (2016). Turkish Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions Related to Writing Skills, Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(33), 18-27. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/183493.

Topçuoğlu Ünal, F.& Tekin M. T. (2013). Metaphoric Perception Related to Critical Writing Skill of Candidate Turkish Teacher, Turkish Studies, 8(13), ss. 1595-1606. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5989

Yıldız, Ü. (2015). Perceptions of Students and Teachers About the Language Skills in the Context of Teachıing Turkish as a Foreign Language, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 429-443. http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.169

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Qualitative Research Methods in The Social Sciences, 6. Volume, Ankara: Seçkin Publisher.




DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.2954

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).