THE SPORTS JOINT STOCK COMPANIES ACTIVITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE AND TURKISH REPUBLIC PERIOD

Abdurrahman Kepoğlu

Abstract


The aim of our work is to determine joint-stock companies operating and producing sports services in the Late period of Ottoman Empire and the Early period of Turkish Republic. In the study, a qualitative method was followed by "descriptive field scanning", documentary or documentary work. This finding is important from two perspectives. First, the first three of the joint-stock companies that provide sports services in the world was established in the late period of Ottoman Empire in 1913, 1916 and 1917 respectively. The second one is that one of these incorporated companies continues to operate in the early period of Turkish Republic until 1937. This situation is important in terms of Turkish sports management. Because the main judgment of the scientists who make research about sports management is "Turkish sports management has a statist structure not autonomous". However, from 1923 to 1937, in accordance with market conditions, a private joint-stock company operated sports services to consumers. In this case, it is inevitable to arrive at a new judgment by passing the structure of the Turkish sports administration. "The first joint-stock companies producing sports services in the world were established and operating in the Ottoman and Turkish Republic". Therefore, it is possible to add "1906-1937 private sector period", emphasizing the fact that the Turkish sports administration is the first in the world to developmental stages.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports joint-stock companies, Late period of Ottoman Empire, Early period of Turkish Republic

References


Arıkan R., 1995. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Tübitay Ltd. Şti.

Arlı M., Nazik M. H., 2004. Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitapevi.

Balcı R., Sırma I., 2012. Ticaret ve Ziraat Nezareti, Memalik-i Osmaniye’de Osmanlı Anonim Şirketleri, İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik Sosyal Tarih Yayınları, Altınoluk Yayın Sanayi A.Ş. İstanbul.

Boztaş H., 2008. “Ülkemizde Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Arzına Genel Bir Bakış”, Erişim: http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20080912748.htm

Cerrahoğlu N., İmamoğlu, A. F., 2000, “Sporun Ekonomik Boyutu, Almanya Örneği”, 1.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Cilt: 2, Ankara, s. 240-247, 2000.

Devecioğlu S., Çoban B., Karakaya, Y. E., Karataş, Ö. 2012. “Türkiye’de Spor Kulüplerinin Şirketleşmeye Yönelimlerinin Değerlendirilmesi”, Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X (2),35-32

Dorukkaya Ş., Kıratlı A Ebiçcioğlu, F.K 1998. Türkiye'de Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi, Halka Açılması, Finansman› ve Vergileme, Dünya Yayıncılık, İstanbul.

Fişek K., 1983. Spor Yönetimi, Ankara: SBF Basın Yayın Basımevi.

Galatasaray Spor Kulübü, 1997. Galatasaray Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Esas Sözleşmesi, İstanbul

Gören B., 2001.Spor Kulüplerinin Şirketleşmeleri Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Göymen M., 2001. Türkiye’de Spor Kulüplerinin Kurumsallaşması için Şirketleşme Modeli ve Bunun Spor Kazalarının Önlenmesine Etkileri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara

Hacıköylü C., 2001. “Türkiye’de Profesyonel Spor Kulüplerinin ve Sporcuların Vergilendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, s. 41, 56, http://www.spor.istanbul/kurumsal/kisa-tanitim-ve-tarih%C3%A7e.aspx. Access date: 03/07/2017

Kaptan S., 1983. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Bilim Yayınları, Ankara.

Karasar N., 1976. Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi, Pars Matbaacılık, Ankara.

Kazgan H., Ateş T, Koraltan M, 1999. Osmanlı’dan Günümüze Türk Finans Tarihi, 2. Cilt: Cumhuriyet’ten Günümüze, İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

Kepoğlu A., 2003. “Impact of the Prıcıng Factor ın the Free Market Economy Implemented in Turkey on the Development of Prıvate Sports Enterprıses” Internatıonal Journal of Academıc Research, Vol.5. No.5. Part B, DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.74 473-481, September

Özkurt E., 2010. Spor Hukuku Kurultayı, Ankara: Ankara Barosu Yayınları.

Tanyeri Y., Mızrak O., Öztaşyonar Y., Şıktar E., 2001. T. C. Hükümetlerinin Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c: 1, s:3-88.

Üçışık F., 1999. Sporda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ötüken Yayınları, İstanbul, s. 145, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.930

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Abdurrahman Kepoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).