ONOMASTICS OF ALBANIAN ABC-BOOKS IN KOSOVO

Valentina Nimonaj-Hoti

Abstract


An abc-book is the first school book that aims to form the skills to speak, read and write in the Albanian language. Like in any other book, the abc-book has some types of names. The names on these abc-books compose an important and interesting field for studies. During this research we will focus at the onomastics of Albanian abc-books in Kosovo from the year of 1945 – 2012. This study of onomastics especially analyses the anthroponomastics or the personal names. The group of anthroponyms shall include these types of individual names: names from one Albanian word, Illyrian names, Catholic names, Slavic names, oriental names, anthroponyms that came from places, the form of names that came from the first and last part of the name and names from abbreviations and different cuttings etc. This research is a study that describes and compares names from one abc- book to another. By studying different types of names in the abc-books we open a window for knowledge to the abc-books as special books, we knowledge the value of educational names as well as the types of the names in the abc-books of different periods that our people had to go through. Essentially, the study of the names has special importance because it contributes to history of education and linguistics.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


abc-book, Albanian, anthroponyms, name, onomastics

Full Text:

PDF

References


Batalli, Q. (1982). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (1983). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (1985). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (1986). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (1987). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (1990). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (2003). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (2004). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q. (2005). Abetare. Libri Shkollor: Prishtinë.

Batalli, Q & Hasan, H. (1990). Si ta pagëzojmë fëmijën. Zëri i rinis: Prishtinë.

Baliu, B. (2008). Onomastika e Kosovës.Prishtinë.

Deva, A., & Krasniqi, I. (2008). Abetare. Dukagjini: Prishtinë.

Dizdari, T. (2005). Fjalor orientalizmave në gjuhën shqipre.Mileniumi i Ri:Tiranë.

Elezi, M. (2015). Fjalor me emra njerëzish-31 000 emra iliro-shqiptarë. Fishta:Tiranë.

Gjevori, M., & Shpendi, R., & Kolgeci, S., & Riza, I. (1945). Abetare për të rritur.Tiranë.

Gjevori, M., & Gjino, J., & Kostari, S. (1947). Abetare për klasën e parë të shkollës fillore. Jugoshtampa: Beligrad.

Gjevori, M., & Kostari, S., & Veliu, Sh., & Paçarizi, T. (1948). Abetare për të rritur. Ditunia: Beligrad.

Gjevori, M., & Kostari, S. (1951). Abetare për klasën e parë të shkollës Fillore. Mustafa Bakija: Prishtinë

Gjevori, M., & Kostari, S., & Shushka, I. (1955). Abetare për klasën e parë të shkollës fillore. Mustafa Bakija: Prishtinë.

Gjokutaj, M., & Rrokaj, Sh., & Krasniqi, I., & Pozhegu, S. (2012). "Abetare". Dukagjini dhe Pegi: Shqipëri dhe Kosovë.

Gjokutaj, M., & Rrokaj, Sh., & Krasniqi, I., & Pozhegu, S. (2012). Libri i mësuesit. Dukagjini dhe Pegi: Shqipëri dhe Kosovë.

Hasani, H. (1990). Si ta pagëzojmë fëmijën.Zëri i Rinisë:Prishtinë.

Hasani, H. (2006). 5555 Emra shqip për fëmijë. Faik Konica:Prishtinë.

Hasani, H. (2010). 6500 Emra shqip për fëmijë. Faik Konica: Prishtinë.

Hoxha, R. (1966). Abetare për klasen e parë të shkollës fillore (Zhvillimi veҫmas i germave të shtypit e të dorës).Enti i Botimeve Shkollore i Republikës socialiste të Serbis: Prishtinë.

Hoxha, R. (1967). Abetare për klasen e parë të shkollës fillore (Zhvillimi paralel i germave të shtypit e të dorës).Enti i Botimeve Shkollore i Republikës socialiste të Serbis: Prishtinë.

Hoxha, M. (1977). Abetare. Enti i Botimeve Shkollore i Republikës socialiste të Serbis: Prishtinë.

Hyseni.H. (1998). Tekstet e nxënësve shqiptar në Kosovë ndërmjet dhunës dhe aspiratave kombëtare, Buletini, 1-2, 33-77.

Ibrahimi, M. (2012).Tema sociolinguistike dhe etnolinguistike, Shkup.

Koliqi, H. (2004). Sistemi i arsimit ne Kosovë. Libri shkollor: Prishtinë.

Martler, C., & Charles, C. N. (2005). Introduction to educational research. United States of America: Pearson.

Metaj, I. (2009). Orientalizmat shtrirja leksiko-semantike në gjuhën shqipe. Drenusha: Prishtinë.

Murati, Q. (2015) Shqiptarët dhe shqipja ne një botë emrash të përveҫëm. Instituti ablanologjik: Prishtinë.

Nimonaj, V. (2014). Abetaret shqipe në Kosovë 1945-2012. Libri shkollor: Prishtinë.

Sulaj, A. (2012). Shkrime dhe hulumtime gjuhësore. Tiranë.

Shkurtaj, Gj. (2015). Onomastikë dhe etnolinguistikë.Dea: Tiranë

Ukaj. K. S. (2006) Zhvillimi i arsimit në Kosovë 1945-1952. Prishtinë.

Zoto, V. (2016). Fjalor emrash, Dasar: Tiranë.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.2387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).