Author Details

Chuong, Mai Thi, MA Candidate, School of Foreign Languages, Can Tho University, Can Tho City, Vietnam

  • Vol 4, No 1 (2021) - Articles
    THE EFFECTS OF USING COLLABORATIVE STRATEGIC READING ON READING COMPREHENSION SKILLS FOR NON-ENGLISH MAJORED COLLEGE STUDENTS / ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC ĐỌC HỢP TÁC TRONG KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH
    Abstract  PDF