Author Details

Quoc, Pham Dinh, Faculty of Foreign Languages, Nam Can Tho University, Can Tho City, Vietnam

  • Vol 7, No 1 (2024) - Articles
    EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS USING AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING LISTENING / THÁI ĐỘ CỦA GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU THỰC TẾ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NGHE
    Abstract  PDF