Author Details

Dan, Thai Cong, Senior Lecturer, Dr., School of Foreign Languages, Can Tho University, Can Tho, Vietnam

  • Vol 5, No 2 (2022) - Articles
    AN ACTION RESEARCH ON IMPROVING READING PERFORMANCE OF NON-ENGLISH MAJORED FRESHMEN AT FPT UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY, VIETNAM / NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRONG LỚP VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỌC HIỂU CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÔNG CHUYÊN NGỮ TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆTNAM
    Abstract  PDF