THE ANALYSIS OF THE RELATION AMONG JOB SATISFACTION, SCHOOL ADMINISTRATION, COLLEAGUES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN TERMS OF GENDER

Burhanettin Hacicaferoglu

Abstract


This research was conducted to examine the relationships between physical education and sports teachers and their colleagues, the support of the school administration to them and the level of job satisfaction they feel about their profession in terms of gender variation. The sample of the research, done by using the general survey model, constituted of a total of 108 teachers, 79 males and 29 females, working in the central district of Malatya province and selected randomly. The scales of colleague relations, school administration support and job satisfaction components were used as data collection tools in the research. Based on the answers given to the scale by the teachers in the sample, it was determined that the general arithmetic mean of the scales was moderate level in terms of the positive scores of the components from all the gender groups. According to the arithmetic scores, it was determined that female teachers felt more positive colleague-school administration support and job satisfaction perception compared to male teachers according to the variables of marital and education status and working time. In addition, it was determined that there was no statistically significant difference between male teachers' education and marital status and working time variables and arithmetic scores of the components. For female teachers, it was found that married female teachers had a significant difference in the school administration support, single teachers in job satisfaction, and there was no significant difference in other variables and components.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


colleague relations, school administration, job satisfaction, physical education, sports teacher

References


Altinkilic S (2008). Okul öncesi ogretmenlerinin is ve yasam doyumlarinin incelenmesi. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Istanbul: Yeditepe Universitesi.

Arli M, Nazik H (2001). Bilimsel arastirmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.

Arslan Z (2006). Ogretmenlerde dindarlik, degerler ve is doyumu uzerine bir arastirma. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Istanbul: Marmara Universitesi.

Atalay A, Akbulut AK, Karatas O, Hacicaferoglu S, Yucel AS (2015). Analysis of the Perceptions of Student-Athletes Playing In the Universities Volleyball 2nd League in Turkey towards the Event Quality. International Journal of Social Science Studies, 3(3): 61–67.

Avsaroglu S, Deniz E, Kahraman A (2005). Teknik ogretmenlerde is doyumu yasam doyumu ve mesleki tükenmişlik duzeylerinin incelenmesi. Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 14: 115–129.

Aydogan H (2011). Beden eğitimi ogretmenlerinin, meslekte karsilastiklari problemlerinin, aldiklari eğitim yonunden, okul ve fiziki sartlar cercevesinde, strese neden olma boyutunun demografik ozellikleri acisindan incelenmesi. VAN/YYU Egitim Fakultesi Dergisi Ozel Sayisi, 1–8.

Aydogan H (2016). Profesyonel futbolda orgutsel adalet benlik saygisi is doyumu. Ankara: Spor Yayinevi ve Kitabevi.

Aydogan H, Bas M (2016). Ogretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine güdülenmelerinin incelenmesi.Uluslararasi Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi,2(3): 112–124.

Basaran I (2008). Orgutsel davranis ve insanin uretim gucu. Ankara: Siyasal Basim Yayim Dagitim.

Bilir M (2007). Ogretmen algilarina gore, ilkogretim okul yöneticilerin donusumcu liderlik ozellikleriyle ogretmenlerin is doyumu iliskisinin incelenmesi. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Konya: Selcuk Universitesi.

Bingol D (2003). Insan kaynaklari yonetimi. (5. Basim) Istanbul: Beta BasimYayim.

Bozkurt O, Bozkurt I (2008). Is tatminini etkileyen işletme ici faktörlerin eğitim sektörü acisindan değerlendirilmesine yonelik bir alan arastirmasi. Dogus Universitesi Dergisi, 9(1): 1–18.

Canbay S (2007). Ilkogretim okullarinda calisan ogretmenlerin is doyumu ve denetim odagiiliskisi. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Izmir: Dokuz Eylul Universitesi.

Carikci IH (2004). Hizmet işletmelerinde calisan kamu ve ozel sektor personelinin is tatmininin karsilastirilmasi. Amme Idaresi Dergisi, 37(4): 83–95.

Cetinkanat C (2000). Orgutlerde gudulenme ve is doyumu. Ankara: Ani Yayincilik.

DeMato DS (2001). Job satisfaction among elementary school counselors in Virginia: thirteen years later. Doctor of Philosophy, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Duman C (2006). Ortaogretim kurumlarında gorev yapan coğrafya ogretmenlerinin is tatmini. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Istanbul: Marmara Universitesi.

Elma C, Demir K (2000). Yonetimde cagdas yaklasimlar uygulamalar ve sorunlar. Ankara: Ani Yayincilik.

Eser S (2010). Okul öncesi ogretmenlerinde is doyumu, meslektaş iliskileri ve okul idaresi desteği arasindaki iliskilerin incelenmesi (Tekirdag ili ornegi).Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Canakkale: Onsekiz Mart Universitesi.

Gergin B (2006). Ilkogretim okulu ogretmenlerin is doyum duzeyleri (Corum ili ornegi). Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Universitesi.

Girgin G (2009). Ogretmenlerin is doyumuna etki eden faktorlerin incelenmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy, 4(4): 1297–1307.

Hacicaferoglu S (2014/a).Determining the levels of cooperation between the employees of directorate of school of physical education and sports (BESYO) and the department of health, culture and sports (SKSD) head office. The Online Journal of Recreation and Sport, 3(3): 18–26.

Hacicaferoglu S (2014/b). Survey on the communication skills that the college students of school of physical education and sports perceived from the teaching staff. International Journal of Science Culture and Sport, 2(1):54–67.

Hacicaferoglu S (2015).Research on Referees of Indoor Sports Exposed to Mobbing Behaviors in Their Classes in Turkey. Anthropologist,21(3):505–511.

Hacicaferoglu S, Gundogdu C, Hacicaferoglu B (2012/a). Beden egitimi ve spor yüksekokulu ogrencilerinin spor tesisleri ve organizasyonlari hakkındaki dusuncelerinin degerlendirilmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy,7(4): 59–67.

Hacicaferoglu S, Gundogdu C, Hacicaferoglu B (2012/b). Universite ogrencilerinin spor tesisleri ve organizasyonlarina karsi dusuncelerinin degerlendirilmesi (Inonu üniversitesi ornegi). Spor ve Performans Arastirmalari Dergisi, 3(1): 42–51.

Hacicaferoglu B, Hacicaferoglu S (2013). Examination of job satisfaction levels of folk dance trainers in their work environments in terms of certain variables (Example of Mugla province). Energy Education Science and Technology Part D: Social Political Economic and Cultural Research, 5(3): 107–116.

Hacicaferoglu B, Hacicaferoglu S, Selcuk MH, Karatas O (2013). Examinations of the reasons for participation of children between the ages of 9–16 to summer sports schools (Instance of Malatya Province).The Online Journal of Recreation and Sport, 2(1): 12–17.

Hacicaferoglu S, Bozkus T, Kizilkaya N (2014). Turk halk oyunlarina katilan bireylerin halk oyunlarina baslama sebeplerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,3(7): 36–44.

Hacicaferoglu S, Hacicaferoglu B, Secer M (2015). Halk oyunlari branşına katilan sporcularin yarisma öncesi kaygi düzeylerinin bazi değişkenler acisindan incelenmesi. International Journal Of Science Culture And Sport, Special Issue 4: 288–297.

Hacicaferoglu S, Korkmaz M, Atalay A, Yucel AS, Koksal H (2015).Turkiye’de universiteler voleybol 2. liginde oynayan ogrenci-sporcularin iletisim ve performans verimine yönelik goruslerinin incelenmesi. Uluslararasi Hakemli Akademik Spor Saglik ve Tip Bilimleri Dergisi, 5(16): 88–107.

Hacicaferoglu B, Hacicaferoglu S, Selcuk MH (2016). Examınatıon of colleague, school admınıstratıon and job satısfactıon relatıons of physıcal educatıon and sports teachers. The Online Journal of Recreation And Sport, 5(4): 33–44.

Provincial National Education Directorate (2014). Atama II Bolum Bilgileri, Malatya.

Karasar N (1984). Bilimsel arastirma yontemi. Ankara: Nobel Yayinlari.

Karakaya YE, Hacicaferoglu S, Kilinc HH (2014). Professional social support levels that physical education teachers perceive in educational institutions in Turkey. Journal of Physical Education and Sport,14(2): 285–292.

Karatas O,Gundogdu C, Yucel AS, Hacicaferoglu S,Karadag TF, Hacicaferoglu B (2012). Analyzing of levels of job satisfaction of volleyball classification referees in the terms of some parameters. International Journal of Academic Research Part B;4(3): 58–65.

Karatas O, Korkmaz M, Yucel AS, Hacicaferoglu S, Atalay A (2015). Beden Egitimi ve Spor Yuksekokullarında okuyan bayan ogrencilerin okuma aliskanliklarinin incelenmesi (Firat Universitesi Ornegi). Uluslararası hakemli ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(11): 161–181.

Karakose T, Kocabas I (2006). Ozel ve Devlet okullarinda ogretmenlerin beklentilerinin is doyumu ve motivasyonu uzerine etkileri. Kuram ve Uygulama Dergisi,2(1): 3–14.

Ozturk H (2010). Saglikli yasam ve spor merkezi musterilerinin tatmin düzeylerinin bazi demografik değişkenlerle ilişkisinin karsilastirilmasi. Yayimlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Marmara Universitesi, Istanbul.

Ozturk H (2013). Sanayi calisanlarinin rekreaktif aktivitelere katilimlarinin orgutsel baglilik ve tükenmişlik duzeylerine etkisi (Gaziantep uygulamasi). Yayimlanmamis Doktora Tezi, Gazi Universitesi, Ankara.

Ozutku H (2007). Yonetici, ast etkilesimi ile is tatmini arasindaki iliski. Amme Idaresi Dergisi, 40(2): 79–98.

Sabuncuoglu Z, Tuz M (2008). Orgutsel psikoloji. Bursa: Alfa Aktuel Basim Yay. Dag. Ltd. Sti.

Sarigoz O, Hacicaferoglu S, Donger A, Cam F, Koca M (2015). Calisanlarin Mobbinge Ugrama Duzeylerinin Bazi Degiskenler Acisindan Incelenmesi. Akademik Sosyal Arastirmalar Dergisi, 3(14): 360–373.

Schultz DP, Schultz SE (1998). Psychology and ındustry today: An ıntroduction to ındustrial and organizational psychology. New York: Macmillan Publishing Company.

Yelboga A (2007). Bireysel demografik degiskenlerin is doyumu ile iliskisinin finans sektorunde incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 1–18.

Yilmaz M (2007). Kalite yonetim sisteminin is doyumuna etkisi: Kalite belgesi bulunan ve bulanmayan matbaa isletmelerinde bir uygulama. Yayinlanmamis Doktora Tezi, Ankara: Gazi Universitesi.

Yilmaz A, Ceylan CB (2011). Ilkogretim okul yoneticilerinin liderlik davranis duzeyleri ile ogretmenlerin is doyumu iliskisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 17(2): 277–394.

Yuksel I (2005). Iletisimin is tatmini uzerindeki etkileri: bir işletmede yapilan gorgul calisma. Dogus Universitesi Dergisi,6(2): 291–306.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Burhanettin Hacicaferoglu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).