THE EFFECT OF NUTRITION AND SEXUAL HEALTH EDUCATION ON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF PRESERVICE TEACHER

Hatice Mertoğlu, Ahmet Burak Şenöz, Ayşenur Bahar

Abstract


The aim of this study was to investigate the effect of nutrition and sexual health education on healthy lifestyle behaviours of teacher candidates (HLSB). In the research, a quasi-experimental research one-group pretest–posttest design, a quantitative research method, was used. The sample of the study consisted of 60 pre-service teachers studying at the science education department of a public university. The data were gathered by Healthy Lifestyle Behaviours (HLSB) Scale-II. It was determined that the levels of healthy lifestyle behaviours of the participants in both groups were low and close to each other before intervention. According to the results of nutrition education obtained from the research, there was found a significant difference in the average scores of the HLSB scale for the intervention group. They differed significantly by subscales and the overall score of HLSB except for the “Interpersonal Relations” subscale. The effect of given nutrition education on students’ healthy lifestyle behavior levels was found to be 'very high'. According to the results related to sexual health education, healthy lifestyle behavior levels only differed in “Health Responsibility” subscale. In the study, no significant difference was found between the post-test scores of the students in both the nutrition and sexual health education groups. This result is interpreted that nutrition education and sexual education are similarly effective in students' healthy lifestyle behaviors. This result shows that “health education” should be reconsidered in accordance with today's health understanding defined as biopsychosocial. In order for students to develop healthy lifestyle behaviors, both nutrition education and sexual health education should be given.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


nutrition health education, sexual health education, healthy lifestyle behaviours

Full Text:

PDF

References


Altun, I. (2008). Effect of a health promotion course on health promoting behaviours of university students. Eastern Mediterranean Health Journal, 14(4), 880-887.

Ararat, Y. & Karagün, E. (2016). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının sağlık davranışlarının incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 23-27.

Ardıç, C. & Taşkın, N. (2018). Tip fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yasam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi/an evaluation of healthy lifestyle behaviors of medical school students. Bezmialem Science, 6(3), 191-196.

Aytekin, F. ve Bulduk, S. (2000). Eğitim Modellerinin Öğrencilere Beslenme Eğitimi Verilmesindeki Etkinliliğinin Araştırılması. Trabzon: VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi s: 56-61.

Bahar, Z., Beşer, A., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2008). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II‟nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 1-13.

Baysal, A. (1981). Beslenme Sorunları. Gıda Dergisi, 6(5).

Baltaş, Z. (2000). Sağlık Psikolojisi. Ankara: Remzi Kitabevi.

Bozdemir, N. Özcan, S. (2011). Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Turkısh Journal Of Famıly Medıcıne And Prımary Care (Tjfmpc) Vol. 5, No. 4 http://www.cukurovaaile.org/tjfmpc/2011_4/2011_4_2.pdf

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. baskı). Ankara: Pegem Akdemi.

Bilir, N. (2013). Sağlık okur-yazarlığı. Turk Public Health 2014;12(1).

Ertop, N. G. , Yılmaz, A., Erdem, Y. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri. KÜ Tıp Fak Dergisi 14(2).

Gayef, A. (2019). Healthy Living Behaviors in University Students and Related Factors. The Anatolian Journal of Family Medicine, 2(1), 2-6.

Gölbaşı, Z. (2003). Sağlıklı Gençlik ve Toplum için Bir Adım: Cinsel Sağlık Eğitimi . Aile ve Toplum, Yıl: 5 Cilt: 2 Sayı: 6

Gürsoy, E. Gençalp, N.S. (2010). Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi. Aile ve Toplum Yıl: 11 Cilt: 6 Sayı: 23.

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (2. baskı). Ankara: Asil.

Kaplan, M. (2016). Kültürel Bir İnşa Süreci olarak Sağlık: Kavramsal ve Tarihsel Bir Bakış. Dört Öge, (10), 11-18.

Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel.

Kaymak Y, Açıkel C.H., Göçgeldi E, Güleç M., Şimşek I. (2006). Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi düzeylerinin saptanması. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi;16:153-59.

Koçak, D. Y., & Duman, N. B. (2019). Türkiye’de Hemşirelik Alanında Üreme Sağlığı-Cinsel Sağlık Konularında Yapılmış Olan Tezlerin İçerik Açısından İncelenmesi. ACU Sağlık Bil Dergisi 10(2):265-270

Koçak, H. S., Öncel, S., Zincir, H. & Seviğ, E. Ü. (2017). Sınıf öğretmenlerinde tip 2 diyabet riski ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Public Health, 15(2), 70-83.

Kostak, M. A., Kurt, S., Süt, N., Akarsu, Ö. & Ergül, G. D. (2014). Hemşirelik ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Taf Prev Med Bull, 13(3), 189-96.

Mertoglu, H. (2019). Effects of Interdisciplinery Nutrition Education on Prospective Science Teachers’ Development of Healthy Life Style Behaviours. Journal of Education and Training Studies, 7(12), 52-65.

Mete, B., Nacar, E., Tekin, Ç. & Pehlivan, E. (2017). Tıp fakültesi öğrencilerinde beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, Sayı: 09.

Morgan, G. A, Leech, N. L., Barrett, K. C. & Gloeckner, G. W. (2011). SPSS For Introductory Statistics: Use and Interpretation (Fourth Edition). London: Routledge.

Öksüz, Y. (2016). Cinsel Eğitim. Kurtman Ersanlı, Hatice Kumcağız (Ed.), in Cinsel Sağlık Eğitimi (p 13-45). Pegem Academy

Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). Eskişehir: Kaan.

Özbaşaran, F., Çetinkaya, A. Ç. & Güngör, N. (2004). Celal Bayar üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(3), 43-55.

Özkan, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve besin öğesi alımları (beslenme alışkanlıkları) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi Master’s Thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özenoğlu, A., Yalnız, T., & Uzdil, Z. (2018). Sağlık eğitiminin beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 234-242.

Özyazıcıoğlu, N., Kılıç, M., Erdem, N., Yavuz, C. & Afacan, S. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 277-332.

Özkula, G. (2019). Cinsel sağlık içinde Beslenme ve Sağlık Ed. Sıdıka Bulduk ve Emre Özgür Bulduk. Ankara: Nobel akademi.

Set T, Dağdeviren N, Aktürk Z. (2006). Ergenlerde cinsellik Genel Tıp Dergisi 16(3):137-141.

Siyez D.M, Siyez E. (2009). Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Türk Üroloji Dergisi; 35: 49-55.

Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı yayıncılık.

Tambağ, H., Turan, Z. (2012). Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi’nin Etkisi, Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 14(1).

Tedik, E. & Hacıalioğlu, N. (2017). Hemşirelik öğrencilerinde fazla kilo durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi Sayı: 10.

Tokuç, B. & Berberoğlu, U. (2007). Edirne merkez ilçe ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerde sağlığı geliştirici davranışlar. Tsk Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 421-426.

Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. (1987). The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and psychometric characteristics. Nursing Research, 36, 76-80. https://doi.org/10.1097/00006199-198703000-00002.

WHO (2006). https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/

Yıldırım, N., Aydın, M., Hayırsever, F. & Ankaralı, H. (2016). Bir hemşirelik lisans programında verilen sağlığı geliştirme dersinin etkinliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(3), 88-92.

Yılmaz, E. (2016). Bütünsel (Holistik) Tıp https://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7777/butunsel-holistik-tip#.Xj1eX2gzbIU.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).