VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS ON EDUCATIONAL GAME TECHNIQUES

Lütfi Üredi, Emine Begüm Akkuş

Abstract


Various teaching methods and techniques have been benefited in the light of constructivist approach adopted in today’s educational system. These methods and techniques provide students to develop more efficient learning participating into the educational process actively and construct the knowledge substantive. One of these techniques is educational games. Educational games provide motivation of students in lessons, develop their physical and mental activities, and increase their active participation into the process. The purpose of this study was to determine the views of classroom teachers on the technique of educational games. The educational that had different types according to their variances and purposes were tried to be determined for what purposes and at what frequency they were used by classroom teachers, and also to what extent classroom teachers had knowledge on these games was tried to be specified. Qualitative research design was used in the study. The study group of the research included classroom teachers carrying on their duties in 11 elementary education schools affiliated to Central District of Mersin province. The data were collected from 50 teachers lecturing the 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades using semi-structured interview form including 6 open-ended questions developed for this research. Content analysis was performed to qualitative-dimensional data, and digitalized under specific categories. In the research, it was determined that teachers used 2 games in lessons as average, and these were mostly used for providing students to learn entertainingly, and providing motivation in lessons. The participants frequently expressed that classroom teachers were incompetent on educational games, and classroom teachers were determined not possible to go beyond using classical games and classical materials during the educational process. As result of obtained findings, some suggestions were offered for overcoming the incompetence of classroom teachers on educational games benefiting from the expressions mentioned by teachers.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


classroom teachers, educational games

Full Text:

PDF

References


Açıkgöz, Ü. K. (2008). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları.

Coşkun, H., Akarsu, B., Kariper, A. (2012). Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109.

Çalışkan, N. Ve Karadağ, E. (2014). Eğitimde Drama Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çavuş, R., Kulak, B., Berk, H. ve Öztuna Kaplan, A.(2011). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Oyun Etkinlikleri ve Günlük Hayattaki Oyunların Derse Uyarlanması, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Zirvesi.

Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Gökşen, C. (2014). Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları ve Gaziantep Çocuk Oyunları. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 229-259.

Güneş, H. (2008). Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Yaşayan Çocuk. Ankara: Anı Yayıncılık

Kaptan, F. Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.

Kaya, S. ve Elgün, A. (2015). Eğitsel Oyunlar İle Desteklenmiş Fen Öğretiminin İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.

Koçyiğit, S., Tuğluk, M.N. ve Kök, M.(2007). Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel 1 Etkinlik Olarak Oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.

Kuyumcu, N. (2007). Oyun ve Ders. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Ergün, M.(1980). Oyun ve Oyuncak Üzerine. Milli Eğitim, I/1, 102-119.

Onay, C. (2005). İlköğretim Okulları İçin 100 Eğitsel Oyun. Mersin: Koliden Yayıncılık.

Öztemiz, S. ve Önal, H. (2013). İlkokul Öğrencilerinin Oyun Tekniği İle Okuma Alışkanlığı Kazanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Ankara Beytepe İlkokulu Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 70-85.

Robson, Colin (2001). Real world research. Oxford: Blackwell.

Sel, R. (1982). Eğitsel Oyun. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Sağlam, M. (2013). Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(4), 274-285).

Tortop, Y. ve Ocak, Y. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-22.

Uluğ, M. (1999). Niçin Oyun-Çocuğun Gelişiminde ve Çocuğu Tanımada Oyunun Önemi. İstanbul: Özne ve Göçebe Yayınları.

Ulusoy, A. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık

Varışoğlu, B., Şeref, İ., Gedik, M. ve Yılmaz, İ. (2013). Türkçe Dersinde Uygulanan Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1060–1081.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1540

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Lütfi Üredi, Emine Begüm Akkuş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).