HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT

Binnaz Kiran Esen, H. Duygu Özcan, Mehtap Sezgin

Abstract


In this research, the prediction cognitive flexibility obtained by general self-efficacy, academic self-efficacy, social self-efficacy, emotional self-efficacy and achievement is examined. This study is executed in 2014- 2015 academic year on 760 high school students who are between ages 15 and 18. Cognitive flexibility Scale is developed by Bilgin (2009b) is used for defining cognitive flexibility, Self-Efficacy Scale is developed by Çelikkaleli, Gündoğdu ve Kıran-Esen (2006) is used for defining self-efficacy. Achievement information are determined from TEOG’s input points of students. Data are tested by regression analysis. The results of research shows the facts that cognitive flexibility is predicted meaningfully in positive direction by five of the variables “achievement, general self-efficacy, academic self-efficacy, social self-efficacy and  emotional self-efficacy”. In the multiple regression analysis, it is found that five variables all together explain 34% of cognitive flexibility. Also, it is found in stepwise regression analysis that cognitive flexibility is predicted meaningfully by their two variables.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


adolescent, cognitive flexibility, self-efficacy, achievement

Full Text:

PDF Academia.edu E R I C

References


Alper, A. ve Deryakulu, D. (2008). Web ortamlı probleme dayalı öğrenmede bilişsel esneklik düzeyinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(148), 49-63.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.). Encylopedia of human behavior. Academic Pres, New York, 71-81

Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25,729-735.

Bilgin, M. (2009a). Bilişsel esnekliği yordayan bazı değişkenler. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (36), 142-157. [Online] http://eğitim.cu.edu.tr/efdergi 24/08/2014 tarihinde alınmıştır.

Bilgin, M.(2009b). Devoloping a cognitive flexibility scale;validitity and relaiability studies. Social Personality and Behavior, 37(3), 343-354.

Brewster, M. E. (2011). The roles of cognitive flexibility, bicultural self-Efficacy, and minority stress in the mental health of bisexual individuals. Unpublished Doctoral Thesis, University of Florida, USA

Çelikkaleli, Ö. (2014). Ergenlerde Bilişsel Esneklik ile Akademik, Sosyal ve Duygusal Yetkinlik İnançları Arasındaki İlişki. Eğitim bilimleri Dergisi, 24.01.2015 tarihinde alınmıştır. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3467

Çelikkaleli, Ö., Gündoğdu. M. ve Kıran-Esen, B. (2006). Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 25, 62–72

Çuhadaroğlu, A. (2013) Bilişsel esnekliğin yordayıcıları. Cumhuriyet İnternational of Education, 2 (1).

Kim, B. S. K. ve Omizo, M. M. (2005). Asian and European American cultural values, collective self-esteem, acculturative stress, cognitive flexibility, and general self-efficacy among Asian American college students. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 412-419.

Martin, M. M. ve Anderson, C. M. (1998). The Cognitive Flexibility Scale: Three validity studies. Communication Reports, 11, 1-9.

Martin, M., M., Anderson., C. M. ve Thweatt, K. S. (1998). Aggressive communication traits and their relationship with the cognitive flexibility scale. Journal of Social Behavior and Personality, 13 (3), 34-45.

Martin, M. M.ve Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports76, 623-626.

Özmen, O. (2006), Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents. Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and self-efficacy. 21.7.2015 tarihinde http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html internet adresinden indirilmistir.

Sapmaz, F. ve Doğan, T. (2013). Bilişsel esnekliğin değerlendirilmesi; Bilişsel Esneklik Envanteri Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 143-161.

Shimogori, Y. (2013). Impact of biculturalism on self-efficacy and cognitive flexibility of Japanese adults. Unpublished Doctoral Thesis. Claremont Graduate University and San Diego State University.

Schunk, H.D. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psycologist, 26, 207-231.

Yücel, Ö. (2011). Problem tabanlı öğrenme yaklaşımının bilişsel esneklik, öz düzenleme becerileri ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi. Bahçeşehir Universitesi. İstanbul.

Zahal, O.(2014). Özel yetenek sınavına giren adayların öğrenme stilleri ve bilişsel esneklik düzeyleri ile sınav başarıları arasındaki ilişki. Doktora tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.466

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Binnaz Kiran Esen, H. Duygu Özcan, Mehtap Sezgin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).