THE EVALUATION OF MATHEMATICS LITERACY IN TURKEY BASED ON THE 2015 PISA RESULTS FROM THE PERSPECTIVE OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS AND RECOMMENDATIONS FOR SOLUTIONS

Gülsüm Yüca

Abstract


The aim of the present study to evaluate mathematics literacy in Turkey based on the Turkish report of the 2015 PISA test from the perspective of mathematics teacher candidates’ opinions as well as to discuss recommendations for solutions. The study is a special case study, the participants of which are 19 mathematics teacher candidates at Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty. The teacher candidates’ opinions were elicited by means of sub problems consisting of open-ended questions. With the current study, it was concluded that changes and reforms need to be made in the Turkish education system, that the teachers, who play one of the key roles in the education system, are not adequately qualified and thus need to be open to changes and novelties and participate in professional development activities, and that students’ parents also need to undertake some responsibilities.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


PISA 2015, mathematics literacy, teacher candidates

References


Aksu G. ve Güzeller, C. O. (2016). PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Karar Ağacı Yöntemiyle Sınıflandırılması: Türkiye Örneklemi, Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim 2016, Cilt 41, Sayı 185, 101-122.

Akyüz G. ve Pala N. M. (2010). The Effect of Student and Class Characteristics on Mathematics Literacy and Problem Solving in PISA 2003. İlköğretim Online, 9(2), 668-678, 2010.

Aydın B. ve Yavuz A. (2016). Review of Opinions of Math Teachers Concerning The earning Environment That They Design, European Journal of Education Studies, DOI: 10.5281/zenodo.61356

Aydın A., Sarıer Y. ve Uysal Ş. (2012). Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması, Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 164.

Baxter P. & Jack S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, 13(4), 544-559.

Çelen F. K., Çelik A. Ve Seferoğlu S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik Bilişim’11- XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2- 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.

Çelenk S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması, İlköğretim-Online 2 (2), 2003 sf. 28-34

Çetin E. ve Solmaz E. (2017). BT Entegrasyonu Eğitim için Sihirli Bir Değnek mi? Singapur ve Türkiye Karşılaştırmalı Tarihsel Analizi, Nesibe Aydın Education Institutions - Journal of Education and Future, 2017(12).

Dibek İlgün M. ve Demirtaşlı R. N. (2017). Öğrenme ve Öğretme Süreci Değişkenleri ile PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Arasındaki İlişkiler, İlköğretim Online, 16(3), 1137-1152.

Döş İ. ve Atalmış. E. H. (2016). OECD Verilerine Göre PISA Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16(2), 432-450.

Eraslan A. (2009). Finlandiya’nın PISA’ daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 238-248.

Ersoy, Y. (2003). Erişim Tarihi: 28.09.2017, Matematik Okur Yazarlığı-II: Hedefler, Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler. http://www.matder.org.tr

İnan C. ve Bekler, E. (2014). PISA Sınavlarında Türkiye’nin Peformansı ve Öğretmen Eğitiminde Çözüm Önerileri, Electronic Turkish Studies. Spring2014, Vol. 9 Issue 5, p1097-1118. 22p.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Erişim Tarihi: 28.09.2017, Pisa Nedir?, http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=18

MEB, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2016). İlköğretim PISA 2015 Ulusal Raporu, Ankara.

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9.,10.,11. ve 12. Sınıflar), Ankara.

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2011). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9–12. Sınıflar), Ankara.

Nayir K. F. (2016). Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Sayfa 775-790, DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563b2.049

Şahin, M. G. ve Yıldırım, Y. (2016). PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Matematiksel Davranış ve Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Değişkenlerin Çok Gruplu Hibrit Modelleme ile İncelenmesi, Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim 2016, Cilt 41, Sayı 187, 181-198.

Tol H. Y., Çenberci S. ve Yavuz A. (2016). Teachers Views Related to Teaching of Mathematics Course Subjects With Their Historical Developments, European Journal of Education Studies, Special Issue - Basic and Advanced Concepts, Theories and Methods Applicable on Modern Mathematics Education DOI: 10.5281/zenodo.204654

Türkan, A., Üner, S. S., Alcı, B. (2015). 2012 PISA Matematik Testi Puanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ege Eğitim Dergisi 2015 (16) 2: 358-372.

Özenç B. ve Arslanhan S. (2010). PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme, TEPAV Değerlendirme Notu, Aralık 2010.

Yavuz A. and Çenberci S. (2016) Research of Visual Contextual Support For The Subject Of Circle On Mathematics Teacher Candidates. European Journal of Education Studies, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Gülsüm Yüca

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).