A REVIEW ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS OF VOCATIONAL COLLEGES IN TERMS OF CERTAIN FACTORS: SAMPLE OF TURKEY

Gökhan Demircioğlu, Esra Atabay

Abstract


Purpose: This study aims to identify the effect of factors including homework assignment given within semesters, class attendance and the type of high school graduated on vocational college students’ academic achievements in the Corporate Accounting course.

Design/methodology/approach: In order to determine the sample’ understanding level on the topic of stock corporations which is a subtopic in Corporate Accounting course, a test consisting of 20 multiple-choice questions was prepared by the researchers. The reliability of the test was determined as 0.84 by using the formula “KR-20”. Causal - comparative research design was used in scope of the study. The data obtained was analyzed by using independent samples t-test, ANOVA and regression.

Findings: Upon the analyses carried out, it was found out that academic achievement varies depending on the homework assignment given within the period and class attendance hours of the student. When the joint effect of the factors on academic achievement was examined, it was seen that only the homework assignment factor has a significant effect.

Research limitations/implications: This study only examined the Corporate Accounting course which is studied by the students of Accounting and Tax Applications Department in one vocational college in Turkey. In this study, used variables that are thought to be related with the academic achievement and on which unbiased data can be collected were preferred.

Originality/Value: In the studies so far, the effects of the related variables on academic achievement have been examined one by one. This study determines the common effect of multiple variables used in this study called homework assignment, class attendance and the type of high school graduated on academic achievement. In this way, it will be possible to learn the variables that are more influential on academic achievement within a single study.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


vocational college, academic achievement, class attendance, homework assignment

References


Alleman J, Brophy E. J, 1991. Reconceptualizing homework as out-of-the-school learning opportunities (Occasional Paper No. 135). East Lansing, MI: Michigan State University, Institute for Research in Teaching

Altınkurt Y, 2008. Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20: 129-142.

Bostan A, Karakaya M, 2016. Öğrenci ders devamının sınavlarda alınan notlara etkisi üzerine bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12(1): 211-222.

Cooper H, Lindsay J, Nye B, Greathouse S, 1998. Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology 90(1): 70-83.

Cooper H, Robinson J.C, Patall E. A, 2006. Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research 76(1): 1-62.

Çağlar N, Türeli N, 2005. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişle ve ÖSS puanıyla gelen öğrencilerin genel başarı oranlarının karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(2): 369-377.

Demir M, Çam M, 2006. Muhasebe bölümü öğrencilerinin muhasebe öğreniminde başarılarını olumsuz etkileyen faktörlere ilişkin bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi 32: 1-11.

Demirci N, 2010. The Effect of web-based homework on university students’ physics achievements. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 9(4): 156-161.

Fraenkel J.R, Wallen N.E, Hyun H.H, 2012. How to design and evaluate research in education (8th edt.). New York, McGraw-Hill.

Glazer T. N, Williams S, 2001. Averting the Homework Crisis, Educational Leadership 58 (7): 43-45.

Gök T, 2013. Comparison of the Effects of Web-Based and Paper-Based Homework on Students’ Achievements. İnönü University Journal of the Faculty of Education 14(1): 31-51.

Gump S. E, 2005. The cost of cutting class: Attendance as a predictor of success. College Teaching 53(1): 21-26.

Gücenme Gençoğlu Ü, İşseveroğlu G, 2010. Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Finansman Dergisi 47: 28-40.

Gündoğan Özben B, 2006. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Master Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gür H, 2003. Ödev yapma stillerinin akademik başarıya etkisi. 5.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Retrieved from http://www.matder.org.tr/index.php?option=com _content&view=article&id=63: ev-odevi-yapma-stillerinin-akademik-basariya-etkisi-&catid=8: matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172.

Hammen C. S, Kelland J. L, 1994. Attendance and grades in a human physiology course. The American Journal of Physiology 12(1): 105-108.

Ilgar Ş, 2005. Ev ödevlerinin öğrenci eğitimi açısından önemi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1: 119-134.

Johnson J. K, Pontius A, 1989. Homework: A survey of teacher beliefs and practices. Research in Education 41: 71–78

Kaplan B, 2006. Yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Master Thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karagül K, Karagül N.T, Doğan M, 2011. Sınavlı ve sınavsız geçiş için akademik bir karşılaştırma. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Aydın.

Kenç M.F, Oktay B, 2002. Akademik benlik kavramı ve akademik başarı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim 27(124): 71-79.

Kızgın Y. 2005. Sınavsız Geçiş (METEB) Sistemi ile gelen öğrencilerin başarılarının istatistiki analizi: Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 7(2): 119-129.

Kızıl C, Çelik İ.E, Akman V, Danışman D, 2015. Muhasebe dersini ilk kez alan öğrencilerin başarısına etki eden faktörlerin tespiti: Yalova üniversitesinde bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi 3(2): 127-165.

Kızıl C, Gencer K, 2016. Muhasebe dersini alan öğrencilerin başarısına etki eden faktörlerin tespiti: Yalova üniversitesinde bir uygulama. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS) 1(2): 67-110.

Kuşat N, 2014. Meslek yüksekokullarında öğrenci başarısı üzerine bir çalışma: Eğirdir meslek yüksekokulu muhasebe programı örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (61): 65-80.

Park K, H, Kerr P. M, 1990. Determinants of academic performance: A multinomial logit approach. The Journal of Economic Education 21 (2):101-111.

Rençber B.A, 2012. Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198

Salkind N. J, 2010. Encyclopedia of research design, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd., Chicago. DOI: 10.4135/9781412961288.

Sarıer Y, 2016. Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education) 31(3): 609-627.

Schmidt R. M, 1983. Who maximizes what? A study in student time allocation. The American Economic Review 73 (2):23-28.

Topçu Y, Uzundumlu A.S, 2012. Yükseköğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Dergisi 2(2):51-58.

Turanlı A.S, 2007. Gerçek bir ikilem: Ödev vermek ya da vermemek? Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1: 136-154.

Warton P. M, 2001. The forgotten voice in homework: Views of Students. Educational Psychologist 36: 155–165

Yıldız A, Sönmez T.C, Ciloşoğlu M, 2015. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş ve etkileri: amasya teknik bilimler meslek yüksekokulu örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi Özel sayı: 35-45.

Yuladır C, Doğan S, 2009. Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 12(2): 211-23
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1293

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Gökhan Demircioğlu, Esra Atabay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).