THE PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATIONAL GAMES: A TEACHERS’ PERSPECTIVE

Dursun Güler, Olcay Özsoy

Abstract


This paper examines preschool and primary school educational games from teachers’ perspective. Research group was composed by Amasya centre and related preschools and primary schools working teachers aged between 20 and 40, official and on payment (temporary). In total, 214 preschool and primary school teachers have been interviewed. The handouts have been delivered in the meeting “Preschool education games from teacher’s point of view evaluation questionnaire” and have been adapted to the topic under study. The handouts have been analysed as frequency and percentage from the delivered. After the evaluation of the handouts of preschool and primary school use of games as educational asset an average of 99.1% of teachers think that it is effective. An average 99.1% of teachers believe that teaching through games has been effective and durable and 88.7% of them proved it. As a result, learning through games offers the children an effective and durable input, proved crucial in the learning process.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


preschool education, primary school education, game, teacher’s point of view.

Full Text:

PDF

References


Akyel, Y. (2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Drama Yöntemi Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.

Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2001). Okul Öncesi Eğitin II. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Bozan,N.(2014). Okul Öncesi Eğitimde Oyunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Erzurum

Durualp, E., Aral, N. (2010). ‘Altı Yaşındaki Çocukların Sosyal Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi 39, 160-172.

Düşek, G. (2008). 2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkında İlköğretim Müfettişleri, Okul Öncesi Eğitim Veren Kurum Müdürleri ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi( Ordu İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Erbay, F., Saltalı, N. (2012). Altı Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantılarında Oyunun Yeri ve Annelerin Oyun Algısı, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 249-264.

Ergün, M. (1980). Oyun ve Oyuncak Üzerine. Milli Eğitim Dergisi, I/1, 102-119.

Haktanır, G. (Editör). (2012). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara, Anı Yayıncılık

Kadim, M. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine Yönelik Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ilimleri Enstitüsü, Bolu.

Karaömerlioğlu, L. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Doğaçlama. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Adana.

Özer,A. vediğerleri.(2006).Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.

Sormaz, F. (2010). Çocukluk İmgesi Oyun ve Oyuncak: Sosyo-Kültürel Bir Analiz. Yüksek Lisan sTezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Şimşek, T. (2004). İlköğretimde Drama Kuramsal Bilgiler ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Suna Yayıncılık.

Tanrıverdi, Ö. (2012). Yaratıcı Drama ile Verilen Eğitimin OkulÖncesi Öğrencilerin Çevre Farkındalığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü .(2013). Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER), Ankara

Ulutaş, A. (2011a). Okul Öncesi Dönemde Drama ve Oyunun Önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 233-242.

Uşaklı, H. (2007). Drama ve İletişim Becerileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yörükoğlu, A. (1980). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

http://www.cocukgelisimi.gen.tr/okul-oncesi-egitim/okul-oncesi-egitimin-onemi/45-okuloncesiegitiminonemi.html, 15.04.2016

http://nedir.ileilgili.org/ilkokul-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html,15.04.2016

http://kucukyusufilkokulu.meb.k12.tr/icerikler/ilkokul-nedir_1062992.html,15.04.2016

http://bogaziciegitimkurumlari.com/bayrakli-kolej/pedagogumuz/ilkokul-doneminde-egitim-ve-oyun, 15.04.2016

http://www.danimarkatdv.org/inc.php?m=5&id=1531, 15.04.2016
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1575

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Dursun Güler, Olcay Özsoy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).