WHAT ARE THE VIEWS OF ACCEPTANCE LEVELS AND EFFECTIVE PHYSICAL LISTENING SKILLS OF MOTHERS WITH 6-YEAR-OLD CHILDREN?

Cagla Girgin-Buyukbayraktar

Abstract


This research examined the views of mothers with 6-year-old children about their acceptance levels of the children and their effective physical listening skills. The study group of this research consisted of 32 mothers with 6-year-old children living in central districts of Konya-Turkey province. A semi-structured interview technique was used as the data collection method in the research. When the findings obtained from the research are examined, the views of the mothers on the levels of acceptance of their children, their effective physical listening skills, moments of listening without looking at the faces of their children and without establishing eye contact are placed in five categories. There are three categories concerning whether mothers' acceptance and tolerance towards their children increases. There are three categories concerning whether mothers' tolerance towards their children and behaviour decreases. The findings of the research are discussed in light of the related literature.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


mothers with children aged 6 years, acceptance, active physical listening

Full Text:

PDF

References


Adair, J. (2016). Etkili İletişim (Çev. Ömer Çolakoğlu) (5.Baskı). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

Arık, A. (1998). Psikolojide Bilimsel Yöntem (2.Baskı). İstanbul: Çantay Kitabevi

Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji (10.Baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Colwell, M. J. & Hart, S. (2006). Emotion Framing: Does It Relate to Children’s Emotion Knowledge and Social Behavior? Early Child Development and Care, 176, 6, pp. 591-603.

Cüceloğlu, D. (1995). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çağdaş, A. (2012). Anne-Baba-Çocuk İletişimi. Ankara: Eğiten Kitap.

Demirel, Ö. & Şahinel, M. (2006). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dalsggaard, T., Skov, M. B., Stougaard, M., & Thomassen, B. (2006). Mediated intimacy in families: understanding the relation between children and parents. In Proceeding of the 2006 conference on Interaction Design and Children (pp. 145-152). Association for Computing Machinery. 06 June, Tampere, Finland.

Dönmezer, İ. (1999). Ailede İletişim ve Etkileşim Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Aile (2.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Gable, S. (2003). Communicating Effectively with Children. State Extension Specialist, Human Development. University of Missouri Colombia, 1-6.

Gordon, T. (2001). E. Ö. E. Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (Çeviren: Emel Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Gövsa, İ. A. (1998). Çocukta Duygusal Gelişim. İstanbul: Hayat Yayınları.

Gülay, H. (2011). Anne-Babaların Kabul Red Boyutlarının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, pp.163-176.

Khaleque, A. & Rohner, R. P. (2012). Pancultural Associations between Perceived Parental Acceptance and Psychological Adjustment of Children and Adults: A Meta-Analytic Review of Worldwide Research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43, 5, pp. 784-800.

Kurbet, H. (2010). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Duygusal Düzenleme Becerileri ile Annelerin Empatik Eğilim ve Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara:Anı Yayıncılık.

Mısırlı, İ. (2007). Genel ve Teknik İletişim (1.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Navaro, L. (1999). Çocuklarla İletişim Nasıl Kurulur. Ana Baba Okulu (8.Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi, 133-144.

Navaro, L. (2009). Gerçekten Beni Duyuyor Musun? İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ramsden, S. R. & Hubbard, J. A. (2002). Family Expressiveness and Parental Emotion Coaching: Their Role in Children’s Emotion Regulation and Aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 6, pp. 657-667.

Rohner, P. R., Kean, K. J., & Cournoyer, D. E. (1991). Effects of corporal punishment perceived caretaker warmth, and cultural beliefs on the psychological adjustment of children in St. Kitts, West Indies. Journal of Marriage and the Family, 53, 3, pp. 681-693.

Rohner, R. P. & Khaleque, A. (2002). Parental acceptance-rejection and lifespan development: A Universalist perspective. Online readings in psychology and culture. Western Washington University, Department of Psychology, Center for Cross-Cultural Research. Retrieved from: www.ac.wwu.edu/culture/Rohner_Khaleque.htm

Stephenson, J. & Dowrick, M. (2005). Parent’s Perspectives on The Communication Skills of Their Children with Severe Disabilities. Journal of Intellectual Developmental Disability, 30, 2, pp. 75-85.

Sears, W. & Sears, M. (2004). Başarılı Çocuk Çocuklarınızın İyi Yetişmesi İçin Ne Yapabilirsiniz? (2.Baskı) (Çeviren: Özlem Gültekin). İstanbul: Boyner Yayınları.

Sever, S. (2011). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Stanton, N. (2009). Mastering Communication (Fourth Edition). Palgrave Macmillan The Open University.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1.

Önder, A. & Gülay, H. (2007). Annelerin Kabul Red Düzeyi İle Çocuklarının Empati Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 2, pp. 23-30.

Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). Sözel yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Tayfun, R. (2009). Etkili İletişim ve Beden Dili (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Voltan-Acar, N. (2012). İnsan İlişkileri İletişim (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Walter, J. & Stinnett, N. (1971). Parent-child relationship: a decade review of Research. Journal of Marriage and the Family, 33, 1, pp. 70-111.

Wilson, S. & Durbin, C. E. (2012). Dyadic Parent-Child Interaction During Early Childhood: Contributions of Parental and Child Personality Traits. Journal of Personality, 80, 5, pp.1313-1338.

Yavuzer, H. (1999). Yaygın Ana Baba Tutumları. Ana Baba Okulu (8.Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi, 115-131.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Zolten, K. M. A. & Long, N. (2006). Parent/Child Communication. [http://www.parenting-ed.org/handouts/communication-parent%20to%20child.pdf]
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1675

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Cagla Girgin-Buyukbayraktar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).