UNIVERSITY STUDENTS’ LIFE SATISFACTION: A COMPARISON ACCORDING TO SPORTING CIRCUMSTANCES

Emre Serin, Rasim Tösten

Abstract


The aim of this research is to investigate the life satisfaction level of university students according to their sporting circumstances. Answers to the following questions have been sought to reach the main purpose of this study:  a) what are the life satisfaction levels of students sporting and not sporting? b) Is there a significant difference between sporting situations and various variables in university students? The research is quantitive and descriptive survey model. The target population of research is composed of the students studying in Siirt University in 2016. The way of taking sample has been tried because of reasons such as the difficulty, time and cost of reaching target population. The sample group of this study consists of 519 students selected through cluster sampling method. It is considered that the sample presents the target population with a deviation of 0,5 because of the presence of 10,040 students in Siirt University. ‘Life satisfaction scale’ developed by Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) and adapted to Turkish by Şimşek (2011) has been used as a data collection tool in the study. It has been found that the Turkish translation of the Cronbach alpha coefficient is .87 (Şimşek, 2011). The scale consists of 11 items and is the one factor. Likert type5s grading has been used in the scale. The independence variables of the scale have consisted of open-ended short answers; the answers have been categorized by descriptive analysis method and new independence variables have been composed. For example; the answers to the question in the form “what do you feel when you do sport?” have been categorized and independence variables have been composed. The difference tests (T-test and ANOVA) have been used to look at the significance difference between independence variables and life satisfaction levels in the analysis of data. The arithmetic average and standard deviation amounts have been taken as basis for revealing life level. At the result of the research, it has been found that generally, the life satisfaction levels of the students were high, the life satisfaction levels of student’s sports were relatively higher than students not sporting and there wasn’t significant difference among branches of those sporting. It is also the result of the research that life satisfaction levels of those stating the reason of sporting was “he/she feels bad” were relatively higher than those stating sport ‘for hobby’.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sport, life satisfaction, university students

References


Acar Arasan, B. N. (2010). Akademisyenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Uşak, Türkiye.

Akça N. Ş, (2012). Özel Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Spora Yönelme Nedenleri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 8-17, Ankara.

Arslan, C. & Ceviz, D. (2007). Ev hanımı ve çalışan kadınların obezite prevalansı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(5), 211-220.

Bilge, M., S. Münüroğlu, N. Gündüz. (2000). "Türk bayan hentbol milli takımı oyuncularının somatotip profilleri ve yabancı ülke sporcuları ile karşılaştırılması." Spor Araştırmaları Dergisi 4.1

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı Ankara: Pegem Akademi.

Cindaş, A. (2001). Yaşlılarda Egzersiz Uygulamasının Genel İlkeleri. Turkish Journal of Geriatrics, 4(2), 77-84.

Demir, M., Kemal, F. (2004). "Spor egzersizlerinin insan organizmasi üzerindeki etkileri." Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 5.2 109-114.

Deniz, M.(2011). "Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ile sosyo ekonomik durum arasındaki ilişkinin araştırılması." Uludağ Üniversitesi Yükseklisanstezi, Bursa

Er, Y. (2015). "Aerobik antrenmanların beden algısı üzerine etkisi." Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Genç, A., Şener, Ü., Karabacak, H., &Üçok, K. (2011). Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması.

Genç, A., Şener, Ü.,Karabacak, H., &Üçok, K. (2011). Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması.

Güçlü M, (2008). Kırıkkale il merkezi ilköğretim ve lise öğrencilerinin beslenme ve sportezi. Yüksek LisansTezi, Kırıkkale Üniversitesi, Turkey,

Kara, F. M., Kelecek, S., &Aşçi, F. H. (2014). Sporcu Eşlerinin Yaşam Doyumu Ve Yalnizlik Düzeylerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 25(2), 056-066.

Karacabey, K. (2009) "The effect of exercise on leptin, insulin, cortisol and lipid profiles in obese children." Journal of International Medical Research 37.5: 1472-1478.

Koçak, F. Ü.& Özkan, F. (2010). Yaşlılarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2(1), 46-54.

Özyazıcıoğlu, N., Kılıç, M., Erdem, N., Yavuz, C., &Afacan, S. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsanBilimleri Dergisi, 8(2), 277-332.

Pehlivan, A. (2000). "Fitness Salonlarında Risk Faktörü Taşıyan Kişilerde Uygulanabilecek, İnterval Prensipli Aerobik Antrenman Programı." SporAraştırmaları Dergisi 4

Sarıdemir, T. (2015). Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ÜzerindekiEtkisi. Yayımlanmamamış. Yükseklisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

Serin, E., &Taşkın, H. (2016). Anaerobik Dayanıklılık İle Dikey Sıçrama Arasındaki İlişki. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(1), 37-43.

Şimşek, E. (2011). The effects of organizational communication and personality traits on life satisfaction. Unpublished Doctoral Thesis. Eskisehir/Turkey: Anadolu Universitesi.

Tekkanat, Ç.& Ballı, Ö. M. (2008). Öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerde yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri. Doctoral dissertation, Pamukkale Üniversitesi.

Teoman, N., Özcan, A., &Acar, B. (2004). The effect of exercise on physical fitness and quality of life in postmenopausal women. Maturitas, 47(1), 71-77.

Vuillemin, A., Boini, S., Bertrais, S., Tessier, S., Oppert, J. M., Hercberg, S. & Briançon, S. (2005). Leisure time physical activity and health-related quality of life. Preventive medicine, 41(2), 562-569.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.667

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Emre Serin, Rasim Tösten

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).