Author Details

Polat, Hüseyin, Dr. Science Teacher Doğanşehir Söğüt Secondary School, Malatya, Turkey

  • Vol 7, No 10 (2020) - Articles
    THE EFFECT OF ARGUMENTATION METHOD ON CRITICAL THINKING TENDENCY, LOGICAL THINKING ABILITIES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES / ARGÜMANTASYON YÖNTEMINE DAYALI LABORATUVAR ETKINLIKLERININ FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTIREL DÜŞÜNME EĞILIMI, MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERILERI VE AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISI
    Abstract  PDF