Author Details

Khanh, Kieu Thi, Thai Nguyen University of Technology, Vietnam

  • Vol 10, No 11 (2023) - Articles
    INTERACTION BEHAVIORS OF STUDENTS FROM THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION WITH CHATGPT: BENEFITS AND CHALLENGES / HÀNH VI TƯƠNG TÁC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP – ĐH THÁI NGUYÊN VỚI CHATGPT: LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC
    Abstract  PDF