THE EFFECTS OF MICROTEACHING PRACTICES ON PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Uğur Abakay, Fikret Alincak, Hayri Demir

Abstract


The present research is a descriptive study, conducted in order to define the effects of microteaching practices on pre-service physical education and sports teachers’ attitudes towards teaching profession. The research was conducted on 60 individuals, who studied at Gaziantep University, Department of Physical Education and Sports Teaching and took Special Teaching Methods II course in 2015-2016 academic year. In order to collect data for the present research, “Attitude Scale towards the Profession of Teaching” developed by Üstüner (2006) was employed. For data collection, a 13-week microteaching practice was implemented on pre-service physical education and sports teachers. Data collection tool was implemented on the work group twice, before and after the implementation. Collected data were analysed on SPSS 22.0 program. Paired-Samples t test was utilized as the statistical method. According to the obtained findings, pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession are high (positive), and microteaching practice affected pre-service physical education and sports teachers’ attitudes towards teaching profession positively.

 

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


microteaching, physical education, sports, pre-service teacher

References


Abakay, U. (2010). Futbolcu-Antrenör İletişiminin Farklı Statülerdeki Futbolcuların Başarı Motivasyonuyla İlişkisi. Gazi University, Doctoral Thesis, Health Sciences Institution.

Abakay, U. (2013). Investigating Physical Education Teacher Candidates' Epistemological Beliefs. Life Science Journal, 10(3), 2658-64.

Abakay, U., Kuru, E. (2010). Profesyonel ve amatör futbolcuların statü değişkeni açısından başarı motivasyonu farklılıkları. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 186-191.

Abakay, U., Kuru, E. (2013). Kadın Futbolcularda Antrenörle İletişim Düzeyi Ve Başarı Motivasyonu İlişkisi. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 12(1), 20-33.

Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi (M.Ö.1000-M.S.2013). 25.baskı, Pegem Akademi. Ankara.

Alıncak, F. (2016a). Evaluation of opinions of primary school teachers on the method of education with game. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3), 81-96.

Alıncak, F. (2016b). Attitudes of secondary school students including physical activity involving playing games. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3), 1-14.

Alıncak, F., Uğurlu, F.M., Abakay, U., Ayan, S. (2016). Remarks of class teachers on game and physical activities lesson in terms of disabled students. International Journal of Sport Studies, 6(7), 460-467.

Allen, D.W. (1980). "Micro-teaching: Personal review". British Journal of Teacher Education, 6(2), 147- 151.

Çelikten, M. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Pegem A Yay., Ankara.

Cinpolat, T., Alıncak, F., Abakay, U. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.

Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.

Deniz, L. (1993). Mikro öğretim. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5,31-46.

Deniz, L. (1995). Bir mikroöğretim uygulaması ve değerlendirmesi “Hekim Eğiticilerin Eğitimi” hizmetiçi eğitim kursunda yapılan uygulama. M.Ü. Atatürk eğitim fakültesi eğitim bilimleri dergisi, 7, 61-66.

Dilaver, H. (1996). Türkiye’de öğretmen istihdamının dünü, bugünü ve yarını, Eğitimimize Bakışlar, İstanbul: Kültür Koleji Vakfı Yayınları 1, 119.

Enver, R. T. (1990). Eğitimde yöntemler teknolojisi. İzmir: Karınca Matbaası.

Galanouli, D., Murphy, C., Gardner, J. (2004). Teachers’perceptions of the effectiveness of ICT-competence training. Computers & Education, 42(1-2):63-79.

Gürbüzoğlu Yalmacı, S. ve Aydın, S. (2014) (2014). Öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamalarına yönelik görüşleri. Turkish journal of education, 3.

Güven, M. (2011). Öğrenme-öğretme süreci, öğretim ilke ve yöntemleri. (Edt: B. Duman) Ankara: Anı Yayıncılık. ss. 154-261.

İsmail, S.A.A. (2011). Student teachers’ microteaching experiences in a pre-service English teacher education program. Journal of Language Teaching and Research, 2(5), 1043-1051.

Jerich, K. (1989). Using a clinical supervision model for micro-teaching experiences. Action in Teacher Education, 11 (3), 24-31.

Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okur-yazarlıklarının belirlenmesi ve mikro öğretim yoluyla geliştirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kazu, H. (1996). Öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin etkililiği(F.ü. teknik eğitim fakültesi örneği). Doktora tezi, Fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Elazığ, Türkiye.

Koçak, SR., Eroğlu, Ö., Akyol, M., Anka, H. (2005). Öğretmen adayları için KPSS eğitim bilimleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Türkiye.

Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483–486.

Kuran, K. (2009). Mikro öğretimin öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerinin kazanılmasına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 384-401.

Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme. İstanbul: Alkım yayınları.

Küçükoğlu, A., Köse, E., Taşgın, A., Yılmaz, B. Y. ve Karademir, Ş. (2012). Mikro öğretim uygulamasının öğretim becerilerine etkisine ilişkin öğretmen adayı görüşleri. Eğitim bilimleri araştırmaları dergisi, 2(2).

Külahçı, S.G. (1994). Mikro öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi deneyimi II. değerlendirme. Eğitim ve Bilim, 18 (92), 36-44.

Lukin, L.E., Bandalos, D.L., Eckhout, T.J. (2004). Faciliating the development of Assessment Literacy. Educational Measurement: Issues and Practice, 23(2), 26-32.

Rıza, E. T. (1990). Eğitimde yöntemler teknolojisi. Karınca Matbaacılık. İzmir.

Sevim, S. (2013). Mikro öğretim uygulamasının öğretmen adayları gözüyle değerlendirilmesi, Dicle üniversitesi Ziya Gökalp eğitim fakültesi dergisi, 21(1).

Şen, A.İ (2010). Effect of peer teaching and microteaching on teaching skills of pre-service physics teachers. Education and Science, 35 (155), 78-88.

Tok N.T. (2007). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A. Doğanay (Editör). Öğretim ilke ve yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

Uzunboylu, H., Hürsen, Ç. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Zengin, Ö., Demir, H., Alıncak, F., Abakay, U. (2016). The evaluation of high school 12th grade students’opinions about the effectiveness of physical education classes. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(4), 1-16.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Uğur Abakay, Fikret Alincak, Hayri Demir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).