INVESTIGATION OF VISUAL AND AUDITORY SIMPLE REACTION TIME OF INDIVIDUALS WITH MENTAL RETARDATION

Bekir Rıfat Özaslan, Mürsel Biçer, Mustafa Özdal, Mehmet Vural, Gümrah Şan

Abstract


The aim of this study is investigation of visual and auditory basic reaction time differences of individuals with mild, moderate, and severe mental retardation. Totally 57 males (n = 40) and female (n = 17) individuals with mild (n = 23), moderate (n = 22), and severe (n = 12) mentally retarded participated in this study. Computerized reaction time tests (VRT: www.humanbenchmark.com; ART: cognitivefun.net) was used for visual reaction time (VRT) and auditory reaction time (ART). Reaction time was measured five times, and the mean variable saved as millisecond in both tests. Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests were used for analysis of obtained data. There was no significant difference in VRT and ART between male and female individuals (p > 0.05). Significant difference was found in VRT and ART parameters between mental retardation categories (p<0.05). Significances were observed between mild and severe mental retardation categories both VRT and ART (p<0.05). In summary, it could be said that gender isn’t affect visual and auditory basic reaction time in individuals with mental retardation; however, the severity of mental retardation may have negative effect on basic reaction time.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


mental retardation, reaction, visual, auditory, gender

References


Açak, M., Karademir, T., Taşmektepligil, Y., Çalışkan, E. (2012). İşitme Engelli Futsal Sporcularının Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 283-289.

Alıncak, F., Uğurlu, F. M., Abakay, U., Ayan, S. (2016). Remarks of class teachers on game and physical activities lesson in terms of disabled students. International Journal of Sport Studies, 6(7), 460-467.

Ayan, S., Ergin, M., & Alıncak, F. (2017). The evaluation of the participation of game and physical education lesson of the mild severe degree mental retardation and autistic students. European Journal of Special Education Research, 2(2), 35-49.

Biçer, Y., Savucu, Y., Kutlu, M., Kaldırımcı, M., Pala, R. (2004). Güç ve kuvvet egzersizlerinin zihinsel engelli çocukların hareket beceri ve yeteneklerine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 173-179.

Çankaya, S., Gökmen, B., Çon, Taşmektepligil, M.Y. (2014). Denge Geliştirici Özel Antrenman Uygulamalarının 11 Yaş Genç Erkeklerin Reaksiyon Zamanları Ve Vücut Kitle İndeksi Üzerine Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 59-67.

Diken, İ.H., Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(03).

Ergun, N. (2011). Bedensel Engellilerde Sportif Aktiviteler ve Klasifikasyon. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitim ve Spor Kongresi Kongre Kitabı, 42-47.

Gallahue, D., Ozmun, J.C. (1995). Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents, adults. C. Brown & Benchmark Publishers, Dubuque.

İlhan, L. (2008). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 315-324.

Krebs, P.L. (1995). Mental Retardation, Adapted Physical Education and Sport. Human Kinetics, Illnois.

Mayda, M. H., Karakoç, Ö., Özdal, M. (2016). The Investigation of Some Physical, Physiological and Anthropometric Parameters of Visually Impaired and Non-impaired a National Male Judoka. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 192-198.

Pancar, Z., Özdal, M., Pancar, S., Biçer, M. (2016). Investigation of visual and auditory simple reaction time of 11-18 aged youth. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(4), 145-152.

Seaman, A.J., Depauw, P.K. (1989). The New Adapted Physical Education. May Field Publishing Company Mountain View, California.

Uğurlu, F. M., Alıncak, F. (2016). the evaluation of the ideas of physical education and sports students about of physical education and sport lesson in disabled persons. Research in Sport and Exercise Psychology, 2(2), 18-23.

Welford, A. T. (1971). What is the basis of choice reaction-time?. Ergonomics, 14(6), 679-693.

Yıldız, H., Biçer, M., Akcan, F., Mendeş, B. (2016). Ampute futbolcularda hazırlık dönemi çalışmalarının fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkileri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(1), 45-52.

Yılmaz, İ. (1993). 9-18 yaş grubu mental retardelerde fiziksel uygunluğun belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v0i0.573

Copyright © 2015 - 2022. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).